Приемат проекти по мярката "Инвестиции в стопанства", от юни отварят и „Млад „Фермер“ 14.04 | 13:59

Поради изчерпване на бюджета в първия прием ще бъдат отказани добри проекти, които производителите ще подадат на втория прием, заяви земеделският зам.-министър Васил Грудев

От Ростислава Иванова


Вече се осъществява първият прием по Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Интересът на фермерите от цялата страна е голям и до момента са подадени 5 проекта. От 1 юни пък Държавен фонд "Земеделие" отваря прием по новата мярка "Млад фермер" с индикативен бюджет от 38 млн. лв.

Това съобщи пред земеделските стопани в Пловдив зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, продължавайки обиколката си по регионите из страната във връзка с информационната кампания за бенефициентите за възможностите по Програмата за развитие на земеделските райони , предаде "Фокус".

Той припомни, че новата селска програма за подпомагане от ЕС е стартирала с 16 месеца закъднение и хората не са имали възможност да кандидатстват по мерките. Така на практика този першо се е оказал нулев за подпомагане, тъй като старата програма е прикюлчила още през 2014 г., а новите мерки не са отваряни.

Вече е преустановена практиката Държавен фонд "Земеделие" да разглежда и одобрява с предимство първите подадени от фермерите проекти за еврофинансиране, каза зам.-министърът. Благодарение на това е премахното и голямото неудобствво за бенефициентите да се редят по опашки с дни пред разплащателната агенция, да правят списъци с чакащи, да се записват в тях и презаписват.

Годишният бюджет на мярка 4.1 е в размер на 150 млн. евро, но той ще се изчерпа бързо заради огромния интерес на стопаните, смята зам.-министърът. Подадените проекти още не са отворени и не е ясно за какъв род инвестиции се кандидатства по тях. Земеделските производители, които все още изпълняват проекти по старата земеделска програма на ЕС имат право да кандидатстват и по новата мярка.

Зам.-министърът увери, че всеки един проект, който бъде отхвърлен в момента, ще може отново да бъде подаден, но не автоматично да остане във фонд "Земеделие”. Много от добрите проекти ще бъдат отказани първият път просто поради свършване на парите. След това обаче ще бъдат подаден отново в рамките на втория прием, който ще бъде също през текущата година. Във втория прием ще бъдат включени така наречените "групови” инвестиции и инвестициите за хидромелиоративни съоръжения, стана ясно още.

Грудев припомни, че приоритетните сектори в настоящия програмен период са четири – животновъдство, производство на плодове, производство на зеленчуци и биологично земеделие.

"Точките, които ще бъдат получавани от бенефициенти, желаещи да инвестират в един от приоритетните сектори, ще доведе до това, че за тях ще е наличен необхосимия ресурс. Финансирането на всички останалите проекти ще бъда въпрос на наличен бюджет и допълнителен брой точки, които ще се получават от изготвените проекти. Допълнителни точки могат да се получат например при брой осигурени работни места, което е нововъведен критерии", уточни заместник-министър Грудев.

Според него същността на ПРСР не трябва да бяга от възможността за генериране на заетост. Въведен е и още един допълнителен критерии - проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на селски райони. Те също ще получат боноси спрямо другите проекти, каза още Грудев.

Водещи

Най-четени