Пускат нови 176 млн. лв. за енергийна ефективност в малките фирми 22.06 | 13:10

Отчитат повишен интерес към ОП „Иновации и конкурентоспособност” сред този тип предприятия

От iNews.bg

Бизнесът от Старозагорска област показва все по-висока активност в използването на европейските средства. Напредъкът по изпълнението на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" в региона показва този нараснал интерес. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която участва в информационен ден за представяне на процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 днес в гр. Стара Загора.

"Само по първата процедура на ОПИК – за подобряване на производствения капацитет в процес на изпълнение в Област Стара Загора са 36 проекта на обща стойност 28 439 734 лв.", обяви зам.-министърът. По думите й средният интензитет на помощта е 65.95 %, а по процедурата е осигурен и допълнителен ресурс, в размер на 141 млн. лв., за още 274 проектни предложения от резервните списъци. "Единадесет от тези проектни предложения са с място на изпълнение Област Стара Загора, като на бенефициентите е изпратено предложение за сключване на договор.

Общата стойност на тези 11 проекта е 9 626 275 лв., посочи Везиева.Т я допълни , че икономическите сектори, в които са тези проекти са главно машиностроене, металообработване, козметична промишленост и производство на хидравлични машини и елементи.

"Надявам се, че и представената днес процедура за подобряване на енергийната ефективност в малки и средни предприятия ще предизвика също така голям интерес сред бизнеса от региона и ще доведе до реализацията на успешни и водещи до резултатност проекти", отбеляза още Везиева. Процедурата цели постигане на устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на икономиката ни чрез интелигентно и ефективно използване на производствени ресурси и енергия. Предвиденият размер на безвъзмездната финансова помощ е 176 024 700 лв., като одобрените проекти ще могат да ползват между 50 хил. и 1,5 млн. лв., а делът на финансиране по процедурата ще варира от 35% до 90% от стойността на проекта.

Зам.-министър Везиева посети и местно предприятие, което има успешно приключил проект по ОПРКБИ. "ВЪЛКОВ-ТЕХНОСВЕТ", което се намира в гр. Стара Загора и е с предмет на дейност производство и конструиране на осветителна техника, осветителни тела и осветителни инсталации. Управителят на фирмата г-н Вълков изтъкна, че благодарение на закупената техника и машини по програмата фирмата е запазила позицията си на европейския пазар. В момента ВЪЛКОВ-ТЕХНОСВЕТ ЕООД изпълнява проект по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" – "Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата. По този договор дружеството ще закупи 4 броя дълготрайни материални актива с цел подобряване на производствените процеси, подобряване на ресурсната ефективност и производство на детайли. 73% от продукцията на ВЪЛКОВ-ТЕХНОСВЕТ ЕООД е предназначена за износ. Предприятието поддържа добри контакти с клиенти от Англия, Италия, Франция, Холандия, Полша и други.

Водещи

Най-четени