Пътуваме повече в чужбина, най-голям е ръстът към съседните страни 28.08 | 17:49

Над 2.1 млн. чужденци посетили България през юли, най-много са румънците и германците

От iNews.bg

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2018 г. са 727.5 хил. или с 9.3% над регистрираните през юли 2017 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Гърция - с 14.4%, Турция - с 14.2%, бившата югославска република Македония - с 8.9%, Австрия - с 8.7%, Сърбия - с 5.9%, Румъния - с 4.4%, Италия – с 1.5%, сочат данните на НСИ. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Украйна - с 16.0%, Португалия - с 5.5%, Германия - с 2.5%, Малта - с 1.8%, и други.

В сравнение с юли 2017 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 23.9%, с цел почивка и екскурзия - с 6.9%, и с други цели - с 5.5%. Най голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 39.9%, и пътуванията със служебна цел - 19.6% (фиг. 2).

През юли 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 167.3 хил., Гърция - 150.4 хил., Германия - 66.1 хил., Румъния - 62.8 хил., Сърбия - 38.1 хил., бившата югославска република Македония - 33.3 хил., Италия - 28.8 хил., Австрия – 22.6 хил., Обединеното кралство - 19.6 хил., Испания - 18.5 хиляди.

През юли 2018 г. посещенията на чужденци в България са 2 152.8 хил. или с 6.5% повече в сравнение с юли 2017 г. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 16.7%, с други цели - с 10.3%, с цел почивка и екскурзия - с 3.1%. Транзитните преминавания през страната са 24.7% (532.3 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 61.3%, или с 4.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 30.4%, Чешката република - с 26.6%, Белгия - с 25.4%, Румъния - с 9.6%, Австрия - със 7.6%, Полша - с 4.5%, Германия - с 2.5%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария – с 25.4%, Дания - с 15.6%, Холандия - със 7.2%, Франция - с 4.9%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" – с 9.0%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 25.9%. През юли 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 57.2%, следвани от посещенията с други цели - 35.4%, и със служебна цел - 7.4%.

Най-много посещения в България през юли 2018 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 296.2 хил., Германия - 234.4 хил., Турция - 211.0 хил., Гърция - 139.2 хил., Руската федерация - 137.1 хил., Полша - 120.0 хил., Украйна - 104.8 хил., Обединеното кралство – 72.4 хил., Сърбия - 72.0 хил., Чешката република - 70.3 хиляди.

Водещи

Най-четени