Ръстът на износа изпреварва този на вноса 11.09 | 14:24

Въпреки това обаче външната ни търговия остава на загуба

От Кристиан Костурков

За първите 7 месеца на 2014 г. България е спечелила с 9.4% повече от износ спрямо същия период на 2014 г. Между януари и юли т.г. експортът ни възлиза на 26.5 млрд. лв., което е с 9.4% повече спрямо аналогичния период на м.г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

В същото време обаче стойността на внесените у нас стоки продължава да е по-голяма. Импортът за първите 7 месеца на 2014 г. възлиза на 30.2 млрд. лв. Въпреки че така външнотърговското ни салдо продължава да бъде отрицателно, поне увеличението на вноса е с 5.3 на сто и се движи с по-ниски темпове от това на износа. Освен това разликата между експорта и импорта намалява. За разглеждания период тя е 3.719 млрд. лв., което е със 760 млн. лв. по-малко спрямо януари-юли 2014 г.

Данните на НСИ сочат, че за първото полугодие на м.г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.4% спрямо същия период на 2013 г. и достига 14.2 млрд. лв. Основни търговски партньори в общността са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Тези държави формират 70.5% от износа ни за ЕС.

От друга страна вносът на страната ни от ЕС продължава да надхвърля износа, като възлиза на 16.1 млрд. лв. Той се увеличава със 7.8 на сто през първото шестмесечие на годината в сравнение със същото на 2014 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за разглеждания период е отрицателно и е на стойност 1.943 млрд. лв.

От началото на януари до края юли 2015 г. износът ни за трети страни възлиза на 9.7 млрд. лв., което представлява ръст от 8.3 на сто. Основни търговски партньори са Турция, Китай, Сингапур, Сърбия, Русия, САЩ и Македония. Тези държави са купили 55.4 на сто от експорта ни за държави извън ЕС.

В същото време вносът ни от трети страни нараства минимално - с 0.3% и достига 11 млрд. лв.. Най-много пари България е похарчила за импорт на стоки от Русия, Турция, Китай и Украйна. Външнотърговското салдо на страната ни с трети държави е отрицателно в размер на 1.309 млрд. лв.

Водещи

Най-четени