Софарма АД формира оборота на борсата днес 29.11 | 14:34

Бенчмаркът на родния капиталов пазар SOFIX се понижава с 0.27% до 665.62 пункта

От iNews.bg

За трета поредна сесия тази седмица единственият индекс на БФБ-София, който бележи макар и минимален ръст е секторният BGREIT - от 0.04% до 113.76 пункта.

Бенчмаркът на родния капиталов пазар SOFIX се понижава с 0.27% до 665.62 пункта, пише деловото издание econ.bg.

Измерителите BGBX40 и BGTR30 записват загуба от 0.10 на сто и 0.05 процента съответно.

Оборотът на регулирания пазар е почти 1.111 млн. лева, като над 885 хил. лева от тях се дължат на сделки с книжата на фармацевтичното дружество Софарма АД, по позицията на което минаха 200 330 акции на цена от 4.270 лв. за брой.

Силен интерес има и към книжата на финансовата група Еврохолд България АД - 111 240 лота на цена от 1.330 лева за брой.

Относително големи обеми минаха и по позициите на Сирма Груп Холдинг аД, Химимпорт АД и ЕМКА АД.

На сегмента за търговия с книжата на дружествата със специална инвестиционна цел се формира оборот от 6 267 лева. Мина и една облигация на Астерион България АД на номинална стойност от 100 лв.

Засилен интерес има и към компенсаторните инструменти. Инвеститори закупиха бонове и записи за 75 352 лева. Бяха разменени и 168 книжа на единствения у нас борсово търгуван фонд БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF за 205 лева.

Водещи

Най-четени