Средно 684 лв. струвал декар земя през 2014 г. 14.04 | 15:20

Нивите поскъпват най-много, за 5 години цената им скача 2.5 пъти

От Кристиан Костурков

Цената на земеделската земя в България се е увеличила средно с 15.2% през 2014 г. спрямо предходната, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Така към 31 декември 1 декар земя у нас се е търгувал средно срещу 684 лв.

Най-скъпите сделки за миналата година са сключвани в Североизточна България, където цената е достигнала средно 957 лв. Земята е доста скъпа и в съседния Северен централен регион. Там цените в края на м.г. набъбват до 807 лв. за 1000 кв. метра. На обратната страна пък са земите в Югозападна България, където декарът се търгува срещу най-малко пари – 403 лв. В този регион обаче цените нарастват най-бързо, като за 2014 г. е регистриран скок от 33.9%, отчитат от НСИ. Подобно е положението и в съседния Южен централен район, където увеличението на цената е в рамките на 32.8 на сто, а декарът вече се продава средно срещу 474 лв.

Според типовете земеделска земя, през 2014 г. най-сериозно увеличение на цената се наблюдава при лозята. Там декарът поскъпва с 41.4% и вече достига 451 лв. за декар. Този вид земи обаче продължава да е сред по-евтините за България. На най-ниски цени все още се продават пасищата, но пък за м.г. тяхната стойност се е увеличила с 24.2%. С 14 на сто се увеличават цените на нивите, а с най-малко – 1.6%, се е вдигнала цената на площите с овощни насаждения.

През последните 5 години най-поскъпващите земи в България са нивите и лозята. При първия тип между 2010 и 2014 г. цената на декар се увеличава от 279 лв. на 708 лв., което представлява скок от близо 154%. Това е и най-скъпият тип земя спрямо средната цена. Следват лозята със средно 451 лв. на декар за м.г. Спрямо 2010 г., когато декарът се е продавал срещу 206 лв., това представлява поскъпване от 119%. Земите с овощни насаждения заемат третото място както според цена, така и според увеличението й за последните 5 години. Към края на 2014 г. декарът се продава срещу 440 лв., което е с близо 82% повече спрямо средната цена през 2010 г. Както по онова време, така и сега, най-евтино на пазара у нас вървят пасищата. В момента цената им е средно 246 лв. за декар, а преди 5 години той се е продавал срещу 189 лв. От данните на НСИ прави впечатление и факта, че цената на пасищата е единствената, която през 2014 г. леко е намалила цената си спрямо рпедходната 2013 г. При останалите типове земи от 2010 г. насам се наблюдава постоянна тенденция за поскъпване.

Освен цените на декар, през 2014 г. се наблюдава и увеличение на цените на наемите на земеделски площи. Средно за декар арендаторите за плащали по 41 лв., което е със 7.6% повече спрямо 2013 г., отчитат от НСИ. За разлика от цените на самата земя обаче тук най-голям ръст се наблюдава при рентата за овощни насаждения. Тя скача с 16.7% и възлиза на 35 лв. на декар. Най-много пари от отдаване под наем на земеделска земя обаче са спечелили собствениците на ниви. Там наемът на декар се е увеличил с 10.3% до 43 лв. Сам с 1 лев се е вдигнала средната рента за пасища през 2014 г. спрямо 2013 г. Така средно за страната тя вече е 17 лв. При лозовите насаждения обаче, където при цената на декар се наблюдава един от най-големите скокове, стойността на наемите през 2014 г. пада. Към Нова година тя е била 24 лв. на декар, което е с 29.4% по-малко спрямо рентата през 2013 г.

Водещи

Най-четени