Срив в търговията ни с държави извън Евросъюза 09.06 | 14:04

За 4 месеца износът ни е паднал с близо 14%, вносът – с над 19 на сто

От Кристиан Костурков

През първите 4 месеца на 2016 г. износът на България към държави извън ЕС е претърпял сериозен срив. През периода януари-април експортът ни за трети страни възлиза на 4.63 млрд. лв., което е с цели 13.8% по-малко спрямо резултата от аналогичния период на 2015 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Още по-сериозен срив се наблюдава през април, когато експортът ни, който се изчислява на под 1.1 млрд. лв., е паднал с почти 27% спрямо същия месец на м.г. През цялото четиримесечие основните ни търговски партньори са предимно съседни държави – Турция, Румъния, Македония и Сърбия, както и САЩ, Русия и Китай. На тези държави се дължи малко над 50% от експорта ни за периода.

Най-сериозен спад се отчита при износа ни на "Минерални горива, масла и подобни продукти” - 38.5%. Подобно е положението с този тип продукти и по отношение на експорта ни за ЕС, където обаче спадът е още по-голям. В същото време към трети страни сме изнесли с 2.1% повече "Машини, оборудване и превозни средства", както и "Разнообразни готови продукти", където увеличението е с 49 на сто.

През същия 4-месечен период на т.г. България отчита още по-сериозен спад на вноса от трети страни. Той възлиза на 4.96 млрд. лв., което е с 19.4% по-малко спрямо януари-април 2015 г. През последния разглеждан от статистиката месец – април, сривът дори надхвърля 20 на сто, а внесените продукти са на обща стойност над 1.32 млрд. лв.

За целия периода януари-април 2016 г. по традиция най-сериозно обеми импорт отчитаме от Русия. След това се нареждат Турция, Китай и Украйна.

При вноса от трети страни през първите четири месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голямо увеличение е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (16.4%) и "Разнообразни готови продукти, н.д.” (16.3%). Най-голям спад пък се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (с изключение на горивата)” - 45%.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за първите 4 месеца на т.г. е отрицателно и е в размер на 329.6 млн. лв. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки обаче салдото е положително и е на стойност 1.9 млн. лв.

Водещи

Най-четени