Става лошо, ако газът спре през зимата 28.05 | 20:12

България, Румъния, Унгария и Гърция са особено застрашени

От Георги Георгиев

България, наред с Румъния, Унгария и Гърция е особено застрашена при прекъсване на доставките на газ през Украйна през зимните месеци, твърди доклад на ЕК, в който се описва стратегията за европейската енергийна сигурност. Прекъсването на доставките, дори за кратко, би имало сериозни последици, пише в документа.

България, както и държавите от Прибалтика, Финландия и Словакия, са зависими от един-единствен доставчик за целия си внос на газ, добавя ЕК. Отчита се, че единствено Франция, Испания и Португалия не биха били засегнати пряко от прекъсването на доставките от газ през зимата.

Ако обаче доставките бъдат прекратени, това би повишило цените на внасяния втечнен газ, се уточнява в доклада.

В случай, че руските доставки на газ бъдат прекъснати в периода юни 2014-март 2015 година, България, както и Македония, могат да изпитат недостиг на 60-80% от горивото, което им е необходимо от септември до март, поясняват експертите на комисията.

При ядреното гориво България, а също Чехия, Финландия, Унгария и Словакия са зависими заради съветските си реактори от вноса на руско гориво, показва още докладът на комисията .

Анализът отчита, че от края на миналия век употребата на газ е нараснала с около 20 на сто, а делът на енергията от възобновяеми източници се е удвоил и е достигнал 11 на сто. Употребата на полезни изкопаеми (въглища) е спаднала с пет на сто, на бензин и нафта с три процента, а делът на ядрената енергия се запазва.

България използва малко газ и много въглища в сравнение с останалите в ЕС. Нашата страна отчита средно висок дял на енергията, добивана от атомните реактори, а използваната възобновяема енергия е около и под средното равнище в Общността.

В доклада е записано, че ЕС става все по-зависим от вноса на енергия, като тази тенденция е стабилизирана заради спада в производството и включването на възобновяемите източници в т. нар. енергиен микс. Отчита се, че 90 процента от използваните в Европа петролни продукти са внос, както и 66 процента от газа и 62 процента от въглищата. Европа е силно зависима и от вноса на уран - 95 на сто.

Данните показват, че България постоянно намалява зависимостта си от вноса на енергия, обратно от общата тенденция в ЕС.

Докладът е изготвен по поръчение на Европейския съвет и ще бъде разгледан от държавните и правителствените ръководители от ЕС през юни. На основата на този документ предстои да бъде обособена стратегия за намаляването на енергийната зависимост на ЕС.

Водещи

Най-четени