Строим все по-малко жилища и все повече офиси 03.11 | 14:52

Най-много разрешителни за строеж за юли-септември са издадени в столицата

От Мария Стоянова

У нас се строят все повече бизнес сгради за сметка на жилищата, сочи националната статистика. Данните показват, че за третото тримесечие разрешителните за строеж на жилищни сгради са намалели със 7,3% до 1039 броя. В същото време в сравнение с предходното тримесечие тези за строеж на административни сгради са нараснали с 10,6% до 52 броя.

Издадените разрешителни за нови жилищни сгради са се свили с 11,4 на сто за разлика от същия период на 2013 г. Тези за административни пък са намалели със 7,1 процента.

В столицата и областта са били издадени най-много разрешителни за периода юли-септември – 133. След това се нареждат Бургас - 130, Варна - 120, Пловдив - 81. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в столицата - 986, Бургас - 674, Варна - 482, Пловдив - 388, и Кърджали - 146.

През третото тримесечие на 2014 г. е започнал строежът на 600 жилищни сгради с на 22 бизнес сгради. Спрямо предходното тримесечие започнатия строеж се е свил с 26,1%. Започнатите административни сгради са по-малко с 8,3%. В същото време обаче общата им застроена площ нараства с 25,2%.

За разлика от периода юли-септември на миналата година започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 12,7%, жилищата в тях - с 9,5%. Спад се наблюдава и при броя на започнатите административни сгради - с 47,6%.

Водещи

Най-четени