Топ фирмите у нас с 207% ръст на приходите през 2013 г. 08.09 | 17:30

Най-голяма печалба е постигната в сферата на услугите и транспорта

От Мария Стоянова

Водещите фирми у нас са успели да достигнат 207-процентен ръст на приходите от продажби през 2013 г. спрямо предходната. Това сочи класацията "Топ 100" на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за компаниите у нас с най-добри постижения.

Най-голяма печалба са постигнали фирмите от сферата на услугите и транспорта. Сред класираните най-малко са фирмите от текстилния бранш и от производството на храни, където има значителна административна намеса като цяло в ЕС.

Първите 100 компании са успели да намалят задлъжнялостта си средно с 56 на сто спрямо 2012 г. като същевременно техните приходи растат и имат печалба. Като цяло основно промишлени предприятия успяват да преодолеят загуби от 2012 г. и да излязат на печалба през 2013 г.

Преобладаващите фирми от различните категории в "ТОП 100” са от сферата на търговията (38%) и промишлеността (19%). От индустрията за втора по ред година с най-много представители е производството на машини и оборудване. Добрите резултати на този бранш се дължат на насочеността му към външни пазари.

Строителството е с 11% дял в "ТОП 100” . Туристическият бранш присъства с 2% дял в "ТОП 100”, което според БТПП поставя необходимостта от по-добра реклама на страната ни.

Една трета от класираните фирми са от София (столица и област) – 29%, следват Варна, Пловдив, Бургас и Стара Загора. От водещите фирми 77% са микропредприятия, 16% са малки, 4% средни и останалите 3% са големи предприятия.

В изследването са участвали 6 230 фирми, произвеждащи 82.05% от БВП за 2013 година, при 76% за 2012 г.

Водещи

Най-четени