Трапезата ни е европейска - залагаме на рибата за сметка на хляба 31.07 | 13:58

През 2013 г. домакинствата са разполагали средно с 2557 лв. на човек

От iNews.bg

Българинът вече се храни като европеец – намалява консумацията на хляб и залага повече на рибата и зеленчуците. Това става ясно от доклада за държавното обществено осигуряване за 2013 г. на Националния осигурителен институт (НОИ).

Според данните консумацията на хляб и тестени изделия намалява за сметка на риба, плодове, зеленчуци, месо и месни произведения, прясно мляко, сирене, кашкавал и яйца. Известно понижение се наблюдава при консумацията на кисело мляко и картофи. Увеличава се и потреблението на алкохолни напитки, докато при потреблението на цигари се наблюдава намаление.

Данните показват, че през миналата година средният годишен доход общо на лице от домакинство е 4814 лв., което е с 11,3% повече спрямо 2012 г.

Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата. 

През 2013 г. тя формира малко над 53% от общия доход на домакинствата, а през 2012 г. – 52,7%.

От доклада става ясно, че средномесечната работна заплата за 2013 г. се е повишила с 42 лв. спрямо година по-рано, като достига до 808 лв. Това е увеличение с 5,5%.

Средната работна заплата през 2013 г. в обществения сектор е 839,75 лв., а в частния – 797,75 лв. Продължава тенденцията заплащането в обществения сектор да превишава това в частния, като през 2013 г. повишението е с 5,3%.

Експертите отчитат, че доходът на домакинствата от работна заплата се увеличава. През 2013 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 557 лв., получени от работна заплата, докато през 2012 г. тези средства са възлизали на 2 281 лв., което означава, че доходът от работна заплата се е повишил с 12,1%.

През 2013 г. пенсиите продължават да са вторият по значимост източник на доходи за българските домакинства. Те формират 25,5% от общия доход, докато през 2012 г. техният дял е 26,7%. Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 28,5% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2013 г., а през 2012 г. този дял е 30,1%.

От доклада става ясно, че през миналата година българските домакинства са изразходвали 4466 лв. средно на лице, което е с малко над 10% повече от 2012 г. 

През миналата година за храна са изразходвани 1480 лв. средно на лице от домакинството. Експертите отчитат, че харчовете за храна от общия дял намаляват с 0,2% за година.

От института припомнят, че от началото на миналата година минималната работна заплата е увеличена с 20 лв. до 310 лв. Това е с 6,9% в сравнение с 2012 г.

Най-четени