Търговци и производители в шок - затвориха лабораторията за храни 31.08 | 12:05

Хората се питали дали целта не е да бъдат препращани към частни лаборатории

От Елица Елефтерова

Търговци и селскостопански производители са в паника, защото акредитацията на благоевградската независима лаборатория за анализи и изследвания на храни, изследвания на животни и отривки за контрол на хигиенните норми, изтича днес. Поводът за паниката им е, че лабораторията няма подновена акредитация.

Търговците и производителите, на които им предстои да се снабдят или са в очакване да получат техническата документация за търговските си обекти или собствената продукция, са в шок, съобщава сайтът struma.bg.


Хората се питали дали целта не е да бъдат препращани към частни лаборатории.

Лабораторията в Благоевград има широк спектър на дейности. На практика тя обслужва цяла Югозападна България, тъй като беше единствената акредитирана лаборатория в региона до днес.

В обхвата на акредитацията на хранителните продукти са включени микробиологични, физико-химични и биохимични изпитвания на суровини и храни от животински произход - месо, месни продукти, животински мазнини, риба, рибни продукти, сурово мляко, млечни продукти, консерви - месни, месо, растителни и рибни, пчелен мед, питейна вода и др.

Те се изпитват по критерии за безопасност на храните и технологична хигиена, съгласно Регламент (ЕО) 1441/2007.

При диагностика на заболяванията по животните, лабораторията работи по държавна профилактична програма, биологични и свойствени за средата на животните материали и други.

В лабораторията се правят също и анализи и изследвания и за отривки от повърхности, които контролират хигиената.

Водещи

Най-четени