Търсят газ в блок „Хан Аспарух“ още две години 10.06 | 14:44

„Репсол“ се оттегля от консорциума за проучванията, ОМВ и „Тотал“ придобиват дела му

От iNews.bg

Срокът на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух" ще бъде удължен с две години, считано от 15 май 2020 г. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки искането от страна на титуляря на разрешението. Възможността за удължаване на срока е регламентирана в чл. 31, ал. 3 от Закона за подземните богатства.

Блокът е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоко Черно море. Договорът с Тотал, ОМВ и Репсол, които проучват тази територия, е в сила от месец септември 2012 г.

През двегодишното удължаване на срока ще бъдат извършени допълнителни геолого-геофизични работи и сеизмични изследвания на обща стойност 3.3 млн. евро.

С приетото днес решение Министерският съвет разрешава на "Репсол България" Б.В. да прехвърли своя дял от 30 на сто на другите две дружества - "Тотал Е&П България” Б.В. и "ОМВ Офшор България" ГМБХ. В резултат на прехвърлянето, делът на "Тотал Е&П България" Б.В. става 57,14%, а делът на "ОМВ Офшор България" ГМБХ - 42,86%.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в чл. 25, ал. 1 от Закона за подземните богатства.

Водещи

Най-четени