Увеличение с 39% на активите на КТБ за 2012 г. 28.01 | 19:00

Активите на банката се увеличават с 566 млн. лв. или 11,17% само в последната четвърт на 2012 г., показва отчетът

От Кремена Бедерева

С 566 млн. лв. или 11,17% са се увеличиви активите на Кооперативна търговска банка (КТБ) само в последната четвърт на 2012 г. Това показва отчетът на банката, публикуван чрез Българската фондова борса (БФБ) - София.

За цялата 2012 г. увеличението на активите пък е с 39% до 5,64 млрд. лв.

Отчита се и ръст на кредитите с 12,5% само за 3 месеца - от 453 млн. лв. до 4,07 млрд. лв. между 30 септември и 31 декември 2012 г.

За сравнение в последната четвърт на 2011 г. увеличението е било със 154 млн. лв., т.е., в края на 2012 г. то е три пъти по-бързо, показва още финансовият отчет на банката. За цялата 2012 г. кредитите на банката нарастват с 1,15 млрд. лв., като около 40% са формирани в края на годината.

Последните 3 месеца на миналата година печалбите на КТБ пък възлизат на 26,6 млн. лв. или със 71% повече от същото тримесечие на 2011 г., когато са били 15,6 млн. лв. Така е наваксано част от намалението на печалбата за първите 9 месеца на 2012 г. и банката приключва годината само със 7% спад на печалбата до 56,6 млн. лв. В абсолютни стойности печалбата е с 4,4 млн. лв. по-малка, показват още данните.

Разходите за обезценки през 2012 г. са за 28,2 млн. лв., или с 19,4 млн. лв. повече от тези през 2011 г. Увеличението е с 220% на годишна база. Само в последната четвърт на 2012 г. обезценките обаче са отрицателни в размер на 1,8 млн. лв., тоест те са намалени от 29,98 млн. лв. към 30 септември на 28,2 млн. лв. към 31 декември.

Административните разходи се увеличават с 39% на годишна база до 50,3 млн. лв. за 2012 г.

Нетният лихвен доход се увеличава с 20,6% на годишна база до 97 млн. лв. за 2012 г. Само за последната четвърт на 2012 г. той е 25,4 млн лв., като се увеличава със само 6,4% на годишна база.

Банката отчита и нетни валутни разлики за 16,6 млн. лв. през 2012 г., както и други нетни оперативни приходи за 13,7 млн. лв. Нетните приходи от такси и комисиони са за 11,8 млн. лв., а нетната печалба от държанитет финансови активи и пасиви е 2,6 млн. лв.

Водещи

Най-четени