Финансовото министерство отчита над 12 млрд. евро дълг в края на март 05.05 | 12:54

Страната ни е изплатила над 1,5 млрд. евро от задълженията си

От iNews.bg

България е изплатила над 1,5 млрд. евро по държавния дълг през март 2015 г. Най-голямата част от плащанията или 58,7% са били в евро, 36,8% - в долари, а едва 4,5% са били в лева, показва месечната статистика на Министерство на финансите (МФ).

В същото време данните за третия месец на годината сочат, че държавният дълг е достигнал размер от 12,244 млрд. евро. По-голямата част от тази сума или 7,935 млн. евро са били външен дълг, а 4,309 млн. евро – вътрешен.

Общото задължение на страната представлява 28,7% от брутния вътрешен продукт (БВП). Външният дълг е с дял от 18,6 на сто, а вътрешният – 10,1 на сто. "В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 35,2%, а външните - от 64,8% на сто”, допълват от МФ.

В рамките на вътрешното задължение на страната най-голям размер имат емисиите държавни ценни книжа (ДЦК), които представляват 98,4% и възлизат на 8,291 млн. лв.

"От началото на годината са емитирани книжа на стойност 350 хил. лв. През месеца не са емитирани ДЦК, в резултат на което в матуритетната структура на емисиите в обращение не се наблюдава промяна. Среднопретегленият първоначален матуритет на емисиите на ДЦК остава 6 години и 8 месеца", обясняват от финансовото министерство.

Източник: Econ.bg

Водещи

Най-четени