Финансовото министерство пласира 3-годишни ДЦК при доходност 0,49% 25.11 | 13:07

Емисията бе с номинал 150 млн. лв., но са одобрени поръчки само за 26,5 млн. лв.

От iNews.bg

Министерството на финансите пласира 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) при среднопретеглена годишна доходност от 0,49%, съобщиха от ведомството на Владислав Горанов.

Емисията, която е с падеж 28 януари 2018 г., бе с номинална стойност 150 млн. лв., но на проведения на 23 ноември търг ведомството е одобрило само 26,5 млн. лв. Общият размер на подадените поръчки е бил 161,55 млн. лв., съответстващ на коефициент на покритие от 1,08.

До аукциона са били допуснати и одобрени и несъстезателни поръчки за 2 млн. лв., съобщи БНБ.

На предишния аукцион от 26 октомври финансовото министерство получи 0,47% доходност за 3-годишните ДЦК, които също бяха с номинал 150 млн. лв. На аукциона през септември – със същия номинал, бе постигната средна доходност от 0,49%, а на този през май, който бе за 50 млн. лв. – 0,68%. И на трите търга финансовото министерство одобри всички поръчки.

 

 

Водещи

Най-четени