Фирмите подават декларации за липса на дейност и годишен финансов отчет до 30 юни 24.03 | 14:32

Това са част от промените, залегнали в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

От iNews.bg

Срокът за подаване на нулеви декларации се удължава с три месеца, според приетия от Народното събрание закон за мерките по време на извънредното положение. Т.е. търговците могат да обявят липса на дейност за предходната година до 30 юни 2020, а не както до сега – до 30 март. Декларацията по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите, се подава еднократно в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като не се дължи държавна такса, съобщиха от Агенцията по вписванията.

През 2019 година, са подадени около 140 000 декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Според броя на вече входираните декларации за 2020 година, се очаква 58% от търговците без дейност да подадат документа до края на срока – 30 юни.

Със закона е удължен и срокът за подаване на годишни финансови отчети. Тези документи могат да бъдат подадени в Агенция по вписванията до 30 септември 2020 година.

Институцията припомня, че и двете гореспоменати услуги могат да бъда заявени по електронен път, с използване на електронен подпис.

Повече информация за електронните услуги, предлагани от Агенция по вписванията, можете да намерите на www.registryagency.bg .

#Останетевкъщи, използвайте електронните услуги на Агенция по вписванията!

Водещи

Най-четени