Фондовата борса вече е собственик на енергийната 06.02 | 10:41

От сделката БЕХ ще получи 5.2 млн. лева

От iNews.bg

От днес Българска фондова борса-София вече е собственик на енергийната. Първата придоби 100% от капитала на втората. Сделката за Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е на стойност 5.2 млн. лева и е сключена между БФБ-София и Български енергиен холдинг (БЕХ), който беше едноличен собственик на Енергийната борса.

От цялата сума 4 млн. лева вече са платени при придобиването на акциите. Останалите 1.2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на капитала, съобщиха от БФБ-София.

"Това е знаков момент, който ще повлияе положително на търговията с електрическа енергия в България като доведе до по-голяма прозрачност и ускори процеса по либерализация на този пазар. Убедени сме, че със сериозния си опит в организирането на регулирана търговия и като публична компания ще допринесем за устойчивото развитие на Енергийната борса в България.", каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София.

Енергийната борса ще оперира като дъщерна компания на БФБ-София. Плановете са двете организации да работят съвместно за разширяване на портфолиото чрез въвеждането на нови пазари и услуги.

Всъщност още днес ще бъде представен един от новите продукти – търговия с електроенергия за същия ден. Ще бъде нагледно демонстрирано функционирането на новата борсова платформа "В рамките на деня", ще бъдат представени предимствата от въвеждането й, както и сроковете за регистрация на търговските участници. В събитието ще участват министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на КЕВР Иван Иванов, изпълнителните директори на БЕХ Петьо Иванов и на БНЕБ Константин Константинов.

Водещи

Най-четени