Цената на тока за промишлеността няма да се увеличи 28.06 | 12:02

От цената за пренос отпадат добавките за зелена и кафява енергия

От Елица Елефтерова

Цената на тока за промишлеността няма да се увеличи, а приетите промени в закона за енергетиката ще гарантират работата на миньорите, обобщи министърът на енергетиката Драгомир Стойнев от парламентарната трибуна след окончателното гласуване на поправките в закона.

Промените ще позволят да се излезе от порочния кръг на голяма задлъжнялост, ще гарантират първо възобновяване, а след това и увеличаване на финансовия поток в системата. Ценовият период, който приключва на 30 юни 2013 г. за дружествата в сектор "електроенергетика" и "топлоенергетика", може да се удължи до 1 месец след изтичането му, записаха  депутатите.

От цената за пренос отпадат добавките за зелена и кафява енергия. Това ще даде възможност в енергийната система да влязат между 1 млрд -1,5 млрд лв. приходи, разясни Явор Куюмджиев, един от авторите на промените.  

С този текст се дава възможност на ЕСО да намали такса "пренос" съществено, за да може да се включи в износа на ток, а въгледобивните предприятия ще могат да увеличат производството си, за да излязат от колапса, тъй като производителността на труда в рудниците е много ниска и те са неконкурентоспособни, добави Рамадан Аталай, председател на енергийната комисия.

Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия, закупили от ВЕИ-та, по цената, по която са я закупили. До 15 юни 2015 г. доставчиците на последна инстанция ще купуват ток само от обществения доставчик по свободно договорени цени.

Освен да насърчи износа на ток, пакетът ще позволи на ДКЕВР да намали цената за битовите потребители, защото отпада задължението на НЕК да изкупува ток от всички производители, а това ще става от най-евтините - АЕЦ "Козлодуй"  и "Марица-изток 2".

Когенерацията ще бъде изкупувана само след като се задоволи потреблението от евтините източници. При свръхпотребление или свръхпроизводство на ток операторът на електропреносната мрежа може да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, без предварително уведомяване на производителите и клиентите.

Държавният регулатор ще определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на количества за студен резерв въз основа на тръжна процедура. Това ще намали разходите в енергетиката със 160-200 млн. лв. и е първа стъпка към равнопоставеност и прозрачност на участниците в процеса. Нов модел на ценообразуване и подготовка на нов кризисен пакет от мерки.

Нуждата той обясни с цифри - близо 60% от българите, по думите му, са станали енергийно бедни. Чрез този пакет голяма част ще могат да получат достъп до електроенергия, увери вносителят.

При изпълнение на регулаторните си правомощия с промените депутатите задължиха ДКЕВР да се ръководи от създаване на гаранции за защита на крайните клиенти и осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар. Постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове се използват за развитие на ВЕИ-тата с оглед ангажимента към ЕС за 20 на сто използване на такава енергия до 2020 г., разпореди в закона парламентът.

Водещи

Най-четени