Част от софиянци на студен душ за над две седмици 03.07 | 16:31

Има и късметлии, които ще бъдат включени към алтернативни трасета по време на ремонтите

От iNews.bg

Започват профилактиките и ремонтите на топлопреносната мрежа в София. Поради тази причина някои квартали ще останат за няколко седмици без топла вода. За други обаче това няма да важи, тъй като има възможност за подаване на топлоенергия по алтернативни трасета. В тази връзка от "Топлофикация София" напомнят на своите клиенти от кварталите "Лозенец", "Дианабад", "Изток", "Изгрев", "Гео Милев", "Яворов", Зоологическа градина и прилежащите сгради, че съгласно обявените графици за обследване и ремонти на топлопреносната мрежа, топлата вода ще бъде спряна в периода от 3-ти юли до 20-ти юли 2018 г. включително.

Топлоподаването към районите "Иван Асен II", "Подуяне – център" и "Редута", както и към 320 сгради от кв. "Лозенец" няма да бъде спирано, тъй като има техническа възможност те да бъдат захранвани от друг топлоизточник.

Списък на сградите кв. "Лозенец", които ще бъдат прехвърлени към друг топлоизточник:

Ул."Свети Наум" №№ 4 вх. А, 4А вх. Б, 6 вх. А, 7 вх. А, 8 вх. А, 9 вх. А-Б, 10 вх. А-Е, 11 вх. А, 14 вх. А-Б, 15 вх. А, 16 вх. Б, 17 вх. А, 17А вх. А, 18 вх. А, 20 вх. А, 24 вх. А, 26 вх. А,;

Бул. "Черни връх" №№ бл.3 вх. В и ул."Вежен" №2; 8 вх.Б,  14 бл.3 вх. Г,  16 вх. А-Б;

18 вх. А-Б, 20 вх. А-Б, 22 вх.А,24 вх.А, 26 вх.Б, 29 вх.1, 33 вх.А, 33-Е вх.А-В;

Ул."Горски пътник" №№ 1 вх. А-Б, 6 вх. А-Б, 9 вх.А,10 вх. А, 13 вх. А, 13А вх.А, 20 вх.А;

Ул."Бунтовник" №№ 3 вх.А,5 вх. А, 6 вх. А-Д, 9 вх.А;

Ул."Плана планина" №№ 1 вх.А, 2 вх.А-Б, 3 вх.А,6 вх. А-Д, 9 вх.А, 11 вх.А, 13 вх.А, 15 вх.А, 19 вх.А, 22 вх.А,23 вх.А,  24, вх. А-В;

Ул."Червена стена" №  1 вх.А-Б, 4 вх.А,8 вх.А,12,вх. А-В;

Ул."Презвитер Козма" №1 вх.А-Б,8 вх.А, 9 вх.А-Б,13 вх.А,15 вх.А,16 вх.А, 17 вх.А,18 вх.А, 19 вх.А,20 вх.А;

Ул."Кирил Видински" №№ 2 вх.А,6 вх.А, 8 вх. А,10 вх.А;

Ул."Йоан Екзарх" №№ 2 вх.А-Г, 3 вх.А,  4 вх.А, 5 вх.А, 7 вх.А-Б, 8 вх.А, 9 вх. А, 10 вх.А, 12 вх.А, 13 вх.А, 14 вх.А-Б, 16 вх.А,17 вх.А,18 вх.А, 20 вх.А, 22 вх.А;

Ул."Лозенска планина" №№ 1 вх.А, 2 вх.А,2А вх.А, 3 вх.А, 4 вх.А, 6 вх.А-В, 7 вх.А,9 вх.А, 11 вх.А, 13 вх.А,14 вх.А-Б, 17 вх.А, 20 вх.А,23 вх.А, 24 вх.А, 25 вх.А-Б,27 вх.А;

Ул."Гребен планина" №№ 13 вх.А, 14 вх.А, 15 вх.А;

Ул."Теодосий Търновски" №№ 1 вх.А, 9 вх.А, 9А вх.А,11 вх.А, 12 вх.А, 13 вх.А, 14 вх.А-Б, 16 вх.А, 18 вх.А, 26 вх.А, 30 вх.А, 32 вх.А, 34 вх.А-Б, 44 вх.А;

Ул."Цанко Церковски" №№  1 вх.А, 2 вх.А, 3 вх.А, 4 вх.А, 6 вх.А, 7 вх.А, 8 вх.А, 9 вх.А, 11 вх.А, 13 вх.А,14 вх.А, 15 вх.А, 15А вх.А,17 вх.А, 18 вх.А, 20 вх.А, 22 вх.А, 23 вх.А, 34 вх.А, 48 вх.А, 50 вх.А, 52 вх.А, 53 вх.А,  54 вх.А, 57 вх.А,  58 вх.В, 60 вх.Б, 62 вх. А,63 вх.А, 67 вх.А-В, 68 вх.А, 70 вх.А;

Ул." Свети Седмочисленици" №№ 6 вх.А, 8 вх.А, 9 вх.А, 11 вх.А - Б,13 вх.А, 14 вх.А,15 вх.А, 16 вх.А, 19 вх.А, 21 вх.А, 23 вх.А;

Ул."Резньовете" №№ 5 вх.А, 7 бл. 128 вх.А-Г;

Ул."Добри Войников" №№ 4 вх.А, 6 вх.А, 8 вх.А, 9 вх.А,  15 вх.А, 17 вх.А, 19 вх.А,  23 вх.А, 29 вх.А, 31 вх.А, 33 вх.А,35 вх.А, 39 вх.А, 45 вх.А, 47 вх.А,53 вх.А;

Ул."Малуша" №№ 2 вх.А-В, 5 вх.А, 7 вх.А, 9 вх.А, 10 вх.А, 11 вх.А,12 вх.А, 16 вх.А-Б;

Ул."Христо Смирненски" №№ 1А вх.А, 3 вх.А,  8 вх.А-Б,14 вх.А,16 вх.А,18 вх.А, 22 вх.А, 24 вх.А, 26 вх.А,28 вх.А, 30 вх.А, 32 вх.А, 38 вх.А, 40 вх.А-Б;

Ул."Николай Лилиев" №№ 11 вх.А, 21 вх.А;

Ул."Стара стена" № 1 вх.А;

Ул."Университетска" №№ 1 вх.А,2 вх.А,3 вх.А,5 вх.А, 8 вх.А-Б, 10 вх.А-Б, 12 вх.А;

Ул."Зелено дърво" №№ 1 вх.А, 7 вх.А,11 вх.А;

Ул."Лале" №№ 5 вх.А, 5А вх.А;

Ул."Милин камък" №№ 26 вх.А, 31 вх.А-Б, 33 вх.А-Б;

Ул."Лозенец" №№ 15 вх.А,18 вх.А, 20 вх.А,22 вх.А,24 вх.А-Г, 36 вх.А;

Ул."Миджур" №№ 51 вх.А,55 вх.А;

Ул."Крум Попов" №№ 51 вх.А-Б, 59 вх.А-Б, 60 вх.А,  61 вх.А, 62 вх.А, 73 вх.А, бл. №176А вх.А- Г;

Ул."Стоян Заимов" №№ 3 вх.А,11 вх.А, 12 вх.А,14 вх.А,15 вх.А;

Ул."Янко Софийски войвода" №№ 6 вх.А, 11 вх.А;

Ул."Развигор" №№ 2 вх.А, бл.3 вх.А-Б;

Ул."Джеймс Баучър" №№ 60 вх.А-В;

Ул."Липа" №№ 1 вх.Б, 2 вх.А;

Ул."Розова долина" №№ 13 вх.А, 21 вх.А-В;

Бул."Драган Цанков" №№ 12 вх.А-В;

Ул. "Бреза" № 6 вх.А;

Ул."Яворец" №№ 7 вх.А, 10 вх.А;

Ул."Елин Пелин" № 7 вх.А;

Ул."Вежен" №№ 4 вх.А, 5 вх.1, 6 вх.1;

Ул."Кръстьо Сарафов" №№ 61 вх.А;

Ул."Равнец" № 4 вх.А-Б;

Ул."Сава Огнянов" №№ 1 вх.А, 2 вх.А;

Ул."Добър юнак" № 7 вх.1;

Стопански потребители, които няма да бъдат спрени за профилактика:

БУЛ.ДРАГАН ЦАНКОВ № 4  - БЪЛГ. НАЦ. РАДИО ПРОИЗВ.РЕДАКЦИОННА СГРАДА

БУЛ.ДРАГАН ЦАНКОВ № 4  - БЪЛГ. НАЦ. РАДИО

БУЛ.ДРАГАН ЦАНКОВ № 6  - СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

БУЛ.ЕВЛОГИ И ХР.ГЕОРГИЕВИ № 34  - СГ ПО СТР., АРХ. И ГЕОДЕЗИЯ

УЛ. КРУМ ПОПОВ № 57  - 4-ТО РПУ

УЛ. ТЕОДОСИ ТЪРНОВСКИ № 42  - ДКИАД /МВР-СИТАУ/

УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 1  - УАСГ - БЛ. 1, 3, 8 НОВИ СГРАДИ

УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 1  - УАСГ - БЛ. 2, 4, 5, 6, 7

УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 1  - УАСГ - БЛ. 11 ХИДРО ЛАБ.

УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 1  - УАСГ БЛ.12, 13 ФИЗК. САЛОН

БУЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ № 31  - ХОТЕЛ ХЕМУС

БУЛ.ДРАГАН ЦАНКОВ № 8  - СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ - БИОЛОГ. Ф-Т

УЛ. СВЕТИ НАУМ № 22  - 56-ТА ЦДГ /ЛОГОПЕД. ДГ/

УЛ. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА № 2  - 122-РО ОУ

УЛ. ДОБРИ ВОЙНИКОВ № 16  - 35-ТО СОУ

УЛ. СВЕТИ НАУМ № 36  - РУСКО  У-ЩЕ

УЛ. МИЛИН КАМЪК № 70  - РЕЗИДЕНЦИЯ ЛОЗЕНЕЦ  /МО/

УЛ. РОЗОВА ДОЛИНА № 12А  - 92-РА ЦДГ

УЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР № 66  - КИНТЕКС

УЛ. КРУМ ПОПОВ № 58  - АТЦ 66

БУЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ № 12  - ГАМА  ИНВЕСТ  АД

БУЛ.ДЖЕЙМС БАУЧЪР № 76Б  - ХОТЕЛ - ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС

БУЛ.ДЖЕЙМС БАУЧЪР № 76А  - ОФИС  СГРАДА

УЛ. РОЗОВА ДОЛИНА № 12А  - 92-РА ЦДГ - НОВА ЧАСТ

УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 36  - 19-ТО ОДЗ

Към следните адреси в кв. "Лозенец" подаването на топла вода ще бъде преустановено в периода от  20-ти август до 24-ти август​ 2018 г.

  • ул. "Калиакра” № 17, № 19 - вх. "А” и вх. "Б”, № 25, № 27, № 29​

  • ул. "Бисер” № 2, № 8, № 10 - вх. "А” и вх. "Б”, № 14

  • 23-та Оздравителна детска ясла

  • Храм "Св. Преображение”

  • ул. "Димитър Хаджикоцев” № 112

  • бул. "Арсеналски” № 121

  • ул. "Бяла” № 4 и № 6

  • ул. "Славище” бл. 1 и бл. 3

  • ж.г. "Южен парк” бл. 1 и бл. 3

Поради изграждане на улица в кв. "Овча купел"-2 между ул." Феникс” и ул. "Промишлена”  е необходимо да бъде  изместен съществуващия топлопровод и подаването на топла вода към следните сгради:

Бл.38, бл.429, бл.430, бл.431,  ул."Промишлена” №29, №30 и №33  ще бъде спряно от 08.00 часа на 02.07.2018 г. до 24.00 часа на 23.07.2018 г. Клиентите в посочените 7 сгради са уведомени своевременно съгласно нормативните изисквания чрез залепване на съобщения във входовете.

Информацията за сроковете на спиране на топлата вода и засегнатите квартали е публикувана в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg. Повече подробности клиентите могат да получат и на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111. Напомняме, че за времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните съобщения. 

"Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на разбиране от тяхна страна, тъй като ремонтите са от изключителна важност за подобряване показателите на предлаганата от дружеството услуга.

Водещи