Ще се справи ли Япония с нетипичния за нея фискален дефицит? 08.06 | 15:16

Основен проблем за страната е растящият брой пенсионери

От Виолета Малинкова

Традиционният излишък по текущата сметка на Япония напоследък се превърна в дефицит, поради което страната ще бъде принудена да търси средства отвън, за да финансира държавния си дълг, коментира Bloomberg.

Засега е намерено временно решение на проблема чрез емитирането на огромно количество облигации от страна на Централната банка на Япония. Това обаче само ще отложи влизането в смъртоносната дългова спирала, но няма да го предотврати.

Коренът на проблемите на тази по принцип изключително стабилна икономически страна се крие в застаряващото ѝ население, поради което паричната политика не е достатъчно средство за стабилизиране на държавата. Демографската ситуация в Япония постепенно ще доведе до ограничаване потреблението на населението и до увеличаването на разходите по обслужването на държавния ѝ дълг като процент от БВП на страната.

Освен това, пенсионерите са потребителите, а не производители на стоките и услугите и нарастващият им брой ще окаже допълнителен натиск върху тези, които все още работят, за да произведат достатъчно за своите собствени нужди и за тези на възрастните хора.

И все пак, уникално сред останалите държави със сходен проблем, Япония разполага със средства за реагиране на тази криза. Десетилетията на излишъци в бюджета на страната и изнасянето на капитал от нея са ѝ формирали огромно количество запас от чуждестранни активи.

Японското министерство на финансите изчислява, че чуждестранните резерви и инвестиционните активи на Япония, включително 890 млрд. долара, вложени в американски ценни книжа, възлизат общо на 3,19 трилиона долара - сума, надхвърляща дори чуждестранните инвестиции в Япония. Това е най-големия капиталов излишък на която и да е страна по света. Сега обаче ще се наложи Япония постепенно да ликвидира тези чуждестранни активи, както и да използва текущите си приходи за закупуването на все повече вносни стоки и услуги, за да се "справи" с все по-големия брой пенсионери.

Дали ще бъдат наложени немонетарни рестрикции за избягване на дълговата криза в страната, засега не е ясно.

Водещи

Най-четени