„Росатом“ и Руанда ще си сътрудничат за развитие на кадри 01.03 | 14:58

Подписаното споразумение предвижда и работа по повишаване на обществената приемливост на атомната енергетика

От iNews.bg

На 28 февруари 2019 г. в Кигали, Руанда, руската корпорация "Росатом" и Министерството на инфраструктурата на Република Руанда подписаха два меморандума за сътрудничество: за обучение и подготовка на кадри в областта на томната енергетика в Руанда и за въпроси, свързани с формиране на позитивно обществено мнение за атомната енергетика.

От руска страна документите бяха парафирани от заместник генералния директор на "Росатом" и директор на Блока за международна дейност Николай Спаский, а от страна на Република Руанда – от министъра на инфраструктурата Клавер Гатете.

Меморандумите определят рамката на сътрудничество в две ключови направления за развитие на руандската програма за мирно използване на атомна енергия: развитие на кадровия потенциал в страната и формиране на положителни обществени нагласи. В частност, в рамките на Меморандума за сътрудничество за подготовка на кадри, страните се договориха да изпълняват съвместни проекти в сферата на образованието и подготовката на експерти за нуждите на атомната промишленост и свързаните отрасли.

Планира се организиране на програми за подготовка на кадри за атомната инфраструктура в Руанда; развитие на тясно сътрудничество между профилирани учебни заведения; организиране на съвместни краткосрочни програми; обучение на преподаватели; разработване на специализирана учебна и научна литература и обмен на студенти.

Меморандумът за сътрудничество за сформиране на положително обществено мнение в областта на атомната енергетика в Руанда обхваща съвместни дейности, свързани с подготовка и изпълнение на редица публични и медийни инициативи. Тези дейности включват информиране на обществото за атомните технологии и тяхната употреба; взаимодействие с журналисти, експерти, преподаватели и студенти, както и организиране на актуални събития.

 

На 5 декември 2018 г. между Министерството на инфраструктурата на Република Руанда и руската корпорация "Росатом" бе подписано Междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на използването на атомната енергия за мирни цели.

Водещи

Най-четени