57-и сме по конкурентоспособност 03.09 | 22:05

Класацията включва 148 страни, изпреварваме Румъния и Унгария

От Десислава Маданска

България заема 57-о място от 148 страни в годишния доклад за конкурентоспособност на Световния икономически форум.

Индексът за конкурентоспособност на страната се повишава от 4,27 през миналата до 4,31 през настоящата година, като максималната стойност е 7.

През настоящата година България изпреварва няколко държави членки на ЕС - Кипър, Словения, Унгария, Румъния, Словакия и Гърция, която е едва 91-о място. 

Индексът се изчислява на базата на 12 фактора, които оказват влияние на конкурентоспособността. Това са: институции, инфраструктура, макроикономическа среда, здравеопазване и основно образование, висше образование и обучение, ефективност на стоковите пазари, ефективност на пазара на труда, финансови пазари, размер на пазара, технологична готовност, степен на развитие на бизнеса, иновативност.

Най-голям принос за доброто позициониране има макроикономическата стабилност. Тук България заема 30-о място, като това се дължи на добрите показатели за управлението на държавния дълг, ниския бюджетен дефицит, нивото на националните спестявания, ниската инфлация и други. 

Страната ни отчита много добри показатели и при технологичната готовност, където заемаме 44-то място, като миналата година България е заемала 52-ра позиция.

Според експертите това е и факторът, който има най-голямо значение за предвижване напред в класацията. Тук са включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности - интернет потребители (55,1% от хората и 55-о място в класацията); брой абонати на широколентов интернет (17,6% от населението и 38-о място); както и висока скорост на интернет, допълва БТА. 

По отношение на качество на институциите страната ни остава назад в класацията, като заема 107-о място. Негативната оценка за съдебната система ни нарежда на 123-та позиция. Страната ни продължава да бъде позиционирана назад и заради ниска степен на прозрачност на правителствените политики, слабо доверие в политиците, наличие на множество бизнес регулации.

Негативно се оценява капацитетът на страната да привлича и задържа талантливите млади хора.

От организацията отчитат, че общият потенциал за внедряване на иновации от фирмите е много нисък - страната заема едва 103-то място, разходите на компаниите за научно изследователска и развойна дейност ни поставят на 107-а позиция, а при сътрудничеството между университетите и индустрията страната ни е на 117-а в класацията. Много сериозен проблем е липсата на достатъчно кадри в областта на инженерните науки.

Сред пречките за развитие на бизнеса са разпространение на корупционни практики, неефективна държавна администрация, затруднен достъп до финансиране.

Отново най-конкурентоспособна в световен мащаб е Швейцария, на второ място в доклада е Сингапур.

В първата десетка са пет държави членки на ЕС. Това са Финландия, Германия, Швеция, Холандия и Великобритания. Сред новоприсъединилите се през 2004 г. страни най-добре са позиционирани Естония и Полша. САЩ се придвижва с две места напред от 7-о до 5-о място.   

Водещи

Най-четени