868 лв. общ доход на лице от домакинство през първото тримесечие 31.05 | 12:07

Това сочат данни на Националния статистически институт

От Кремена Бедерева

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 г. е 868 лв. и спрямо същото тримесечие на 2010 г. се понижава с 2.1%. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсиите.

При работната заплата се регистрира относително и номинално увеличение за тримесечието, а за пенсиите продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и за предходни периоди.

Относителният дял на доходите от работна заплата и пенсии е 85.8% от общия доход, поясняват още от Статистическия институт.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата. Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2011 г. средно на лице от домакинството са 459 лв., което е с 1.3% повече спрямо същото тримесечие на миналата година.

Същевременно относителният дял на работната заплата в общия доход нараства от 51.1 на 52.9%, или с 1.8 процентни пункта за разглеждания период.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 1.5 процентни пункта и съставлява 32.9% от него.

През първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 2.5% и достигат до 285 лв. средно на лице от домакинство, отчитат още Института.

През първото тримесечие на 2011 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се понижават с 5.8% спрямо същото тримесечие на миналата година, като достигат 44 лв. Относителният им дял слабо се понижава с 0.2 процентни пункта и представлява 5.1% от структурата на общия доход.

Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през първото тримесечие на 2011 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата, уточняват още от НСИ.

Те се понижават за периода с 40.4%, като достигат 24 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял се понижава с 1.8 процентни пункта и представлява 2.7% от неговата структура.

Най-четени