EVN Топлофикация полага 270 метра нова топлопреносна мрежа в “Тракия” в Пловдив 31.07 | 14:54

Проектът ще подобри качеството на снабдяването на клиентите с парно и топла вода

От iNews.bg

От юли 2019 г. EVN Топлофикация работи по обновяването на разпределителен топлопровод в ЖР "Тракия” в Пловдив. Проектът включва подмяна на подземно топлопреносно трасе в район А13 на ЖР "Тракия”. Целта е подобряване на снабдяването с топлинна енергия и топла вода за клиентите в района.

Новите топлопроводи са с предварително изолирани тръби и обща дължина 270 метра. Строително-ремонтните дейности ще се извършат така, че да не се спира захранването с топла вода за клиентите. При подмяна на топлопроводите ще бъде подменена и част от спирателната арматура на съществуващите отклонения от разпределителния топлопровод. По време на дейностите се въвежда временна организация на движението по ул. "Хан Крум" и ул. "Димитър Кудоглу". По план е предвидено проектът да приключи в срок от два месеца.

Дружеството вече завърши ремонта на друг магистрален топлопровод в ЖР "Тракия", преминаващ в комуникационен колектор (проходим подземен тунел), който захранва с топлинна енергия райони А1 и А2.

ЕVN Топлофикация ще предприеме мерки за по-бързото приключване на проекта.

Водещи

Най-четени