IT и Транспорт – секторите с най-сериозен ръст на оборотите 24.02 | 17:06

По-голям спад пък статистиката отчита в музикалния, телевизионния, кино и издателския бранш

От iNews.bg

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2019 година. По-значително увеличение се наблюдава при "Въздушен транспорт" - с 8.2%, и "Пощенски и куриерски услуги" - със 7.7%. Намаление е регистрирано само при "Воден транспорт" (1.0%), съобщиха от НСИ.

Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите "Транспорт, складиране и пощи", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" и "Други бизнес услуги".

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 2.3% спрямо третото тримесечие на 2019 година. Най-голямо увеличение е регистрирано при "Дейности в областта на информационните технологии" - със 7.3%, и "Информационни услуги" - с 5.4%. Съществен спад е отчетен при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (15.4%) и "Издателска дейност" (13.3%).

При Други бизнес услуги най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие се наблюдава при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - с 2.3%, и "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 1.7%. По-значително намаление е регистрирано при "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" - с 6.6%, и "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 4.6%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 5.9% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение е регистрирано при всички дейности, като то е най- значително при "Воден транспорт" - с 42.5%, и "Въздушен транспорт" - с 23.5%.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", изчислен от календарно изгладени данни, е със 17.5% по-висок през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Най-съществен ръст се наблюдава при "Дейности в областта на информационните технологии" (34.8%), докато намаление е отчетено само при "Далекосъобщения" (3.7%).

При Други бизнес услуги ръст спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. се наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - с 18.1%, "Дейности по почистване" - със 17.3%, и "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 16.9%. Намаление е регистрирано само при "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" - с 6.7%.

Водещи

Най-четени