IT специалистите и лекарите с най-дебел портфейл сред висшистите 11.08 | 21:10

Безработицата е най-ниска при направленията медицина, стоматология и военно дело

От Мария Стоянова

Ако искате да получавате високи заплати, станете студент по информатика, математика или медицина. Според резултатите от рейтинговата система на висшите училища у нас, именно това са най-добре платените висшисти в страната.

Завършилите информатика и компютърни науки в Софийски университет получават най-хубавото възнаграждение – 1775,11 лв. Следват ги завършилите военно дело във Военна академия "Георги Стойков Раковски" с 1673 лв. Това става ясно от рейтинговата система на висшите училища у нас.

Висшистите по администрация и управление в Американския университет пък взимат 1521 лв. Добре платени са младежите, получили диплома по проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, по математика, медицина.

Резултатите сочат, че с най-нисък доход са завършилите стоматология - 585,25 лв. Според създателите на рейтинга причината за тези данни е фактът, че повечето зъболекари се осигуряват на минималния осигурителен доход, който се изисква за професията, а другите им средства не се отразяват в системата.

Безработицата е най-ниска – под 1%, при направленията медицина, фармация, стоматология и военно дело. При тях и реализацията на студентите в същата област на работа е най-голяма.

Студентите от тези специалности заедно с колегите им по право имат и най-високия среден успех от дипломата за завършено средно образование - над 5,30.

През следващите 5 години държавата ни ще има нужда предимно от лекари, както и от завършили професионалните направления електротехника, електроника, архитектура, строителство и геодезия, психология, информатика и компютърни науки, показва още рейтинговата система на висшите училища.

Водещи

Най-четени