VTB Capital започва процедура за продажба на БТК 28.10 | 15:59

Компанията е наела за сделката консултантите от Ernst & Young

От iNews.bg

VTB Capital plc обяви, че е ангажирала международна консултантска компания да осъществи незабавна продажба на един от водещите телекомуникационни оператори – БТК, опериращ под търговската марка „Виваком“. VTB Capital е агент по финансирането и секюритизацията на мостови кредит в размер на 150 млн. евро, предоставен на InterV Investment Sarl (InterV) – базирана в Люксембург индиректна холдингова компания на (БТК ЕАД) „Виваком“. Финансирането е обезпечено чрез залог на 100% от акциите на люксембургската компания InterV. Неплатежоспособността е настъпила на падежа на финансирането през май 2015 г. и считано от този момент кредиторите са издали няколко последователни уведомления за спиране на последващи действия, докато проучват възможни решения за погасяване на дълга. След преглед на възможните варианти за погасяване, кредиторът инициира процес по принудително изпълнение спрямо приетите като обезпечение акции на InterV. VTB Capital като секюритизиращ агент наема компания, която да консултира процеса по незабавна реализация. Ник Хът, изпълнителен директор на VTB Capital plc, коментира: „VTB Capital plc действа и ще продължи да действа по подходящ начин и съгласно нашите професионални отговорности и законови задължения през целия този процес.“

Водещи

Най-четени