БАБХ разкри с какво са отровени кравите в р. Марица 31.07 | 17:30

Стойностите са около 50 пъти над физиологичните норми

От iNews.bg

Визследваните от БАБХ проби от крави се потвърди наличието на нитратни, нитритни и амониеви йони, съобщиха от агенцията.

Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания са извършени на проби от умрели след водопой крави край Димитровград.

В Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - гр. София, в лаборатория "Токсикология", се извършват изпитвания на тъканни проби от всички 28 животни.

Установено е, че концентрацията на нитратни, нитритни и амониеви йони, превишават около 50 пъти физиологичните норми.

След приключване на всички изпитвания, резултатите ще бъдат предоставени на разследващите органи.

Водещи

Най-четени