БТПП не е съгласна с увеличаването на обезщетенията при фалит 05.07 | 20:06

След септември 2012 г. има значително увеличение на фирмите, обявили несъстоятелност

От Елица Елефтерова

От Българската търговско-промишлена палата не са съгласни с някои от предложенията за изменение на Закона на гарантираните вземания на служители при несъстоятелност на работодателя.

Палатата подкрепя предложението за увеличаване от 6 на 12 месеца на срока, през който работодателят трябва да е осъществявал дейност преди обявяване на неплатежоспособността му, съответно на свръхзадлължяността му.

По този начин ще се пресекат опитите за злоупотреби със средства от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите, се посочва в становище на камарата.

БТПП обаче не е съгласна с предложенията за увеличаване размера на гарантираните вземания, касаещи неизплатени, но начислени трудови възнаграждения и парични обезщетения.

С увеличаване размера на гарантираните вземания се създава опасност за финансовото състояние на Фонда при липсата на информация и прогнозни разчети в законопроекта относно броя на предприятията, които могат да бъдат обявени в несъстоятелност и колко работници и служители ще ползват ресурс от Фонда.

След септември 2012 г. има значително увеличение на фирмите, обявили несъстоятелност, сочат разчетите на палатата, съобщава Econ.bg. От друга страна съществува опасност, при такова увеличение да нараснат опитите от страна на некоректни работодатели да ползват средства от Фонда посредством умишлени фалити.

Считаме, че фонд "Гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя”, няма финансовата възможност да поеме увеличеният размер на гарантираното вземане от 1000 на 1200 лева, предложено в законопроекта, тъй като в мотивите на законопроекта не са налице средства за подобен резерв.

Според БТПП приемането на законопроекта в тази му част крие рискове за стабилността на фонда, още повече, че през последните години вноските в този фонд са нулеви.

Също така, съгласно утвърдения бюджет и план-сметка на фонда за 2013 г. е прието, че не се очаква промяна на максималния размер на 1000 лв. и това е отчетено при изготвянето на план-сметката.

От палатата искат, преди внасянето на законопроекта да се даде по-голям срок за обсъждане, както и да се предвиди възможност за набавянето на средства.


 

Водещи

Най-четени