Близо една трета от децата в България са изложени на риск от бедност 16.10 | 17:52

Последните данни на НСИ показват, че растат работещите бедни

От iNews.bg

21,8% от населението на страната е живяло под прага на бедността през изминалата година. Линията на бедност общо за страната e 323,75 лв. средно месечно на лице от домакинство, сочат данни на НСИ.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 13,2%, а относителният дял на бедното население нараства с 0,8 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2014 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21,8 до 27,3%, или с 5,5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 46,2%, или с 24,4 процентни пункта.

Стряскащата статистика сочи, че през 2014 г. близо една трета от децата на възраст 0 - 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 3,3 процентни пункта повече спрямо 2013 година. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 14,1 процентни пункта.

Достигнатата образователна степен и професията на родителите са важен фактор за бъдещото развитие на децата. По-високото образователно равнище дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда и съответно до по-високо заплащане.

През 2014 г. всяко седмо от десет деца (72.0%), чиито родители са с начално или без образование, живее в бедност. Само 3.2% от децата на лица с висше образование живеят в риск от бедност, или приблизително 23 пъти по-малко от децата, живеещи в домакинства с начално или без образование на родителите.

Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е четири пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование. Цялата статистика вижте в Econ.bg. 

Водещи

Най-четени