Брюксел ни хвали за новата агенция за безопасност по пътищата 15.05 | 10:08

В новия програмен период ЕС ще финансира повече проекти в тази посока

От iNews.bg

Решението за създаване на единен орган, отговарящ за безопасността на движението по пътищата е поредна крачка за намаляване на инцидентите и жертвите при катастрофи в България, и трябва да бъде поздравено. Това подчерта Матю Болдуин, заместник-генерален директор на ГД "Мобилност и транспорт" и координатор на високо ниво на ЕК по въпросите на пътната безопасност по време на среща с Малина Крумова, председател на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата". Тя е на посещение в Брюксел за представяне на новата институция и обсъждане на политики за повишаване на превенцията и пътната безопасност.

През новия програмен период кохезионната политика на ЕС ще позволява да се финансират в по-голяма степен проектите, свързани с пътната безопасност. България може да се възползва от това, ако бъде проактивна и покаже добри резултати, стана ясно по време на срещата. Матю Болдуин акцентира, че основен фокус ще бъде поставен на ефективността при разходването на европейското финансиране. "Уверени сме, че и с по-малък финансов ресурс е възможно да се постигнат по-добри резултати, ако са ясно детайлизирани целите на един проект", допълни той.

Малина Крумова подчерта, че вече са идентифицирани проекти, които ще бъдат подготвени за финансиране от държавната агенция и допълни, че в нейната работа ще се стреми да включи максимално и неправителственият сектор. "В България има значителен експертен капацитет в редица неправителствени организации, които се занимават изцяло с темата за повишаване на пътната безопасност и с които искаме да работим за постигане на общите ни цели", каза още тя. В края на срещата Матю Болдуин приветства желанието на България да работи в тясно сътрудничество за създаване на безопасни системи за пътищата в България в дух на приятелство и солидарност.

Средно по 500 души на седмица губят живота си при инциденти на пътя в ЕС, а високата скорост е сред основните причини за повечето катастрофи. През последните 5 години страните-членки не успяват да намалят съществено тази негативна статистика, затова настояваме за повече категорични стъпки в тази посока. Това подчерта Антонио Авеносо, директор на Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) по време на среща с Малина Крумова. Той също поздрави България за обособяването на Държавната агенция "Безопасност на движението на пътищата", като единен орган за координиране на усилията на всички ангажирани институции с темата. Според него пред страната ни има още много работа, но подчерта, че това е стъпка в правилната посока. Малина Крумова представи проектите, по които агенцията работи и подчерта, че е налице категорична политическа воля за промяна на политики и завишаване на контрола във всички области свързани с пътната безопасност. Антонио Авеносо се ангажира, че ръководения от него съвет ще подпомага агенцията с експертиза и ще бъде неин естествен партньор на ниво ЕС.

Той отправи и покана държавната агенция да се включи в събитието, което организират в началото на месец юли в България за засилване вниманието на обществото и превенция на шофирането под влияние на алкохола.

Създаден през 1993 г., ETSC предоставя експертиза по въпросите на безопасността на транспорта пред Европейската комисия, Европейския парламент и държавите-членки. Съвета обединява 60 организации и институции от Европа, посветили своята дейност на повишаване на безопасността на движението.

Иновациите като основен инструмент на бъдещето за повишаване на пътната безопасност бе основна тема на срещата между Малина Крумова и Марк Мориукс, директор в Белгийския институт за безопасност на пътищата (VIAS). Двамата се договориха да се търсят възможности за по-тясно сътрудничество между двете организации и обемана на опит, и добри практики. Малина Крумова подчерта че България има много силно развит сектор на информационните и комуникационни технологии и допълни, че това е възможност за разработване и на повече иновации в областта на пътната безопасност в страната ни. Марк Мориукс се ангажира, че ще подпомага новата агенция с ноу-хау и прие поканата представители на института да дойдат на посещение в България за проучване на възможностите за стартиране на стратегическо сътрудничество с местни партньори.

Водещи

Най-четени