Българите нямат вяра в близкото бъдеще 07.11 | 16:31

Хората у нас оценяват негативно икономическата ситуация, плашат се, че няма да могат да спестяват

От iNews.bg

През октомври 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и очакванията за следващите 12 месеца, са по-неблагоприятни спрямо предходното наблюдение.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца се наблюдава песимизъм в оценките на живеещите в селата за разлика от населението в градовете, което изразява по-малко негативна нагласа в сравнение с 3 месеца по-рано. Същевременно обаче прогнозите за следващите 12 месеца и на градското, и на селското население се влошават, в резултат на което общият балансов показател намалява с 5.4 пункта. Потребителите продължават да са на мнение, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, като инфлационните очаквания се запазват и за следващите 12 месеца.

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите 12 месеца се влошават. Относно безработицата в страната прогнозите са, че ще има известно съкращаване на персонал през следващите 12 месеца, като според населението в градовете то ще бъде с по-високо темпо.

Последната анкета отчита и леко влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба.

Водещи

Най-четени