Бюджет 2021 е приет 26.11 | 12:00

Народните представители приеха окончателно финансовата рамка за следващата година

От iNews.bg

Народните представители приеха окончателно Закона за държавния бюджет за 2021 г. Той ще влезе в сила от 1 януари.

Заложена е нова мярка в подкрепа на семействата. Данъчните облекчения за родители ще могат да се използват през 2022 г. 

Облекченията предвиждат от годишната данъчна основа за 2021 г. да се приспадат 4500 лв. при едно ненавършило пълнолетие дете, 9 000 лв. за две деца и 13 500 лв. при три или повече ненавършили пълнолетие деца.

Парламентът утвърди механизъм за определяне на основни бюджетни взаимоотношения с общините през 2021 г. Право да получават обща изравнителна субсидия през 2021 г. ще имат общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2019 г. на един жител са по-ниски от 120 % от равнището им на страната на един жител.

Парламентът отмени чл. 19, ал. 7 от Закона за потребителския кредит, за който вчера президентът обяви, че ще наложи вето. Текстът бе гласуван от депутатите миналата седмица чрез преходни и заключителни разпоредби на Закона за ДДС.

В рамките на дебата от опозицията възразиха, че така се създава правен хаос, защото на практика този текст не съществува, а е върнат за ново обсъждане от президента

Водещи

Най-четени