ВСС недоволни от сайтовете на съдилищата 07.05 | 15:39

Страниците били разнородни, в някои от тях информацията не е поднесена достъпно, тъй като липсват удобни търсачки

От Кремена Бедерева

Интернет-страниците на съдилищата са разнородни, в някои от тях информацията не е поднесена достъпно, тъй като липсват удобни търсачки. Това са част от констатациите, които работна група от Висшия съдебен съвет (ВСС) е направил след внимателен преглед на всички сайтове на съдилищата в страната.

Прегледът бе извършен в партньорство с Програмата за развитие на съдебната система, уточняват от пресцентъра на ВСС.

Работната група се обедини около необходимостта изгледът и структурирането на информацията във всички интернет-страници на съдебната система да се унифицират. Във всеки един сайт съществува статична и динамична информация.

Статичната информация ще бъде еднаква за всички съдилища, според тяхната степен – апелативни, окръжни, районни или административни. Ще се създаде възможност гражданите да имат по-удобен достъп до динамичната информация, която ще се качва на определени места, по определен алгоритъм.

Обмисля се възможността достъпът до актовете на съдилищата да бъде оптимизиран и те да могат бъдат намирани не само по номер, но и по ключова дума.

Създаването на унифициран вид на страниците на съдилищата е важно за изграждане на единен обществен облик на съдебната система и ще бъде изцяло в услуга на гражданите в духа на идеите за бъдещото електронно правосъдие, смятат още от ВСС.

Уеднаквяването е предвидено в рамките на приетата от ВСС Информационна стратегия на правораздавателните органи на Република България за периода 2011-2013 г.

Водещи