Вдигат учителските заплати от 1 септември 26.06 | 15:37

Увеличението ще е с от 3 до 6%

От iNews.bg

От 1 септември минималните основни заплати на учителите, педагогическите специалисти, на директорите и помощник-директорите се увеличават с от 3 до 6%, съобщиха от пресцентъра на просветното ведомство.

Младши учител, учител, педагогически съветник, ресурсен учител и възпитател ще получават начална заплата, не по-ниска от 530 лв., старши учител и старши възпитател – 555 лв., главен учител и главен възпитател – 590 лв., помощник-директор – 630 лв., а директор на училища, детски градини и обслужващи звена – 680 лв.

Решението вече е заложено в колективния трудов договор.

"С новия Колективен трудов договор ние искаме да отдадем дължимото и да върнем доверието в българския учител, да кажем на обществото, че преподавателят е най-важният фактор за образованието на всяко дете. И най-модерната система, и най-съвременната класна стая не може да свършат онова, което може един сърцат учител", каза преди подписването на документа министър Анелия Клисарова.

Водещи

Най-четени