Вестниците и списанията ще декларират действителните си собственици 04.01 | 17:51

Това трябва да се случва в началото на всяка календарна година

От Елена Кирилова

Издателите на периодични печатни произведения трябва да подават всяка година декларация за действителния си собственик, предаде БТА.

Тази информация трябва да се публикува в първия брой на календарната година. По този начин ще се идентифицират реалните собственици.

В седемдневен срок от отпечатването на първия брой на печатното произведение издателят е длъжен да подаден декларация по образец. Тя трябва да бъде подадена в Министерството на културата.

До седем дни след настъпването на промяна в действителния собственик трябва да се подаде декларация отново в министерството.

От своя страна, институцията публикува на уебсайта си информацията в 10-дневен срок от получаването на декларациите.

Водещи

Най-четени