Вижте как се съхранява книжнината ни за поколенията 01.02 | 10:03

Кой дава живот на ценните книги?

От Теодора Кокаланова

Факт е, че компютърът измества книгата и все по-голяма част от подрастващите не четат, ами сърфират в интернет. Регионалната библиотека в Сливен използва този интерес към техниката и се стреми да повиши културата в региона. Целта е опазването на книжовното културно наследство и осигуряване на достъп до него.

Книгохранилището е запазило ценни издания от миналото ни, които дигитализира. По европейска програма в модерен дигитален център в библиотека "Сава Доброплодни" оживяват някои печатани преди Освобождението на България творби, съобщи с гордост директорът Росица Петрова.

63 заглавия, сред които преводи на Сливенския митрополит Серафим, "Писмовник", наставления за учителите от Петко Славейков се възраждат благодарение на 15 студенти от Технически университет-София. Проектът е част от "Студентски практики" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", уточнява БТА.

Културната институция в Сливен разполага с най-модерната техника и е единствената, която осигурява работни места на студенти по специалността. Тази библиотека дава живот на старите книги, а за по-голяма съвършеност предстои закупуване на нов модерен дигитален скенер и сървър.

Сливенската библиотека е основен център за дигитализиране на редки и ценни издания в Югоизточна България. "Започнахме с дигитализацията на книги, които са били в по-лошо състояние", обясни Петрова.

"Без европейските програми няма как да реализираме целите си. Работата с тази техника е много бърза и качествена”, коментира тя. По думите й съществува проблем - няма Национална програма за дигитализация. Единствено Варненската регионална библиотека публикува дигитализирани издания.

Културната институция разполага и с електронен каталог, който включва библиографска информация за книгите от 1990 година до момента.

Водещи

Най-четени