Внимавайте за пожари в новогодишната нощ! Професионалистите съветват как 31.12 | 11:15

Поддържайте фурната, котлона и скарата чисти и в добро състояние. Натрупването на мазнина може да предизвика пожар. Ако олиото започне да пуши, значи е прекалено нагрято. Изключете уреда и го оставете да се охлади

От iNews.bg

В новогодишната нощ са възможни всякакви ситуации, предвид това, че хората се впускат в забавления. Това обаче често води до нежелани моменти, които могат дабъдат опасни, дори фатални. Ето защо от пожарната разпространиха "Практически препоръки" за Новата 2020 година:

СВЕЩИТЕ

•Използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат.

• Не се разхождайте около запалени свещи - дрехите ви може лесно да се запалят.

• Използвайте свещи само на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат.

• Поставяйте свещите на безопасно разстояние от запалими предмети, като например пердета и завеси.

• Никога не поставяйте запалени свещи под полици или рафтове.

• Винаги изгасявайте свещите, когато излизате от стаята или лягате да спите.

В КУХНЯТА

• Не оставяйте децата сами в кухнята. Дръжте кибритите и тенджерите далеч от обсега им.

• Ако се наложи да излезете от кухнята - свалете тиганите от котлона или намалете мощността му.

• Внимавайте, ако носите широки дрехи. Те лесно може да се запалят.

• Дръжте всички парцали и кърпи далече от котлоните и скарата.

• Специалните уреди за подаване на искра са по-безопасни за запалване на газов котлон от запалките и кибритите, тъй като нямат открит пламък.

• Проверете дали сте изключили котлона, след като приключите е готвенето.

• Дръжте електрическите уреди и кабели далеч от вода.

• Проверявайте дали тостерът е чист и на безопасно разстояние от завеси и хартиени кърпи.

• Поддържайте фурната, котлона и скарата чисти и в добро състояние.

• Натрупването на мазнина може да предизвика пожар. Ако олиото започне да пуши, значи е прекалено нагрято. Изключете уреда и го оставете да се охлади.

• Използвайте електрически фритюрник с контролен термостат - този тип фритюрници не може да прегреят.

• Ако тиганът пламне, не поемайте излишен риск. Ако е безопасно, изключете котлона. В никакъв случай не хвърляйте вода върху него. Използвайте одеяло или парцал.

• Не гасете огъня сами - излезте навън и позвънете на тел. 112.

ПРИ ПОЖАР

• Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарът не е от електрически или химически характер.

• Ако пожарът е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага.

• Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте сигнал. Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара.

• Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето е длани и се търкаляйте, докато огънят изгасне.

• Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.

• Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо.

• Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ

• Поддържайте електрическите проводници и щепсели в добро състояние.

• Не претоварвайте електрическата инсталация - включвайте консуматорите е голяма мощност (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в самостоятелни, усилени електрически кръгове.

• Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители.

• Винаги използвайте стандартни електрически предпазители.

• Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате.

• Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни.

• Подменете всички наранени или протрити проводници.

• Проверявайте, почиствайте и поддържайте редовно всички електрически уреди. Следвайте инструкциите на производителя при поддръжката им.

• Ако уредът отделя странна миризма, издава необичаен звук или кабелите се нагряват, извикайте електротехник.

• Слагайте преносимите отоплителни уреди, електрическите печки, ютии и други подобни уреди на безопасно разстояние от мебели, пердета, килими и други.

• Уверете се, че всички електрически уреди са производство на лицензирани производители и отговарят на съответните изисквания.

• При спешни ситуации: - Ако уредът отделя странна миризма или работи по необичаен начин, изключете го от електрическата мрежа, но само ако това е безопасно. Ако във вашия дом възникне сериозна електрическа неизправност, третирайте я като пожар. Изключете електрическото захранване от главния прекъсвач и се обадете на тел. 112. Съобщете на останалите обитатели. Активирайте пожарната аларма, ако има, и незабавно напуснете.

ЦИГАРИТЕ

Най-често пожарите в бита започват от възпламеняването на тапицирана мебел, матраци или легла. Когато деца живеят с пушачи, има по-голяма вероятност да предизвикат пожар, поради наличието и лесния достъп до кибрити и запалки. Ако сте пушач, вземете следните предпазни мерки:

• Ако ще пушите, излезте навън. Изгасете цигарата си, преди да влезете обратно вътре.

• Никога не пушете около запалими течности или лекарства.

• Никога не пушете в леглото. Ако ще си лягате, не запалвайте цигара - лесно може да се унесете и да предизвикате пожар.

• Не оставяйте незагасени угарките - може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че това наистина е така.

• Когато сте уморен, под влияние на алкохол или сте взели лекарства, предприемете допълнителни мерки - може да заспите и да забравите, че цигарата гори.

• Всяка година загиват деца при пожари, предизвикани от цигари, кибрити и запалки. Дръжте ги на недостъпни за тях места.

• Купувайте запалки, снабдени със защита от деца.

• Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобръщат лесно и са изработени от негорим материал.

• Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.

Водещи

Най-четени