Всяка втора държавна болница работи на загуба 31.05 | 16:04

Най-губещи и с най-големи задължения са варненската болница "Св. Марина" и столичната "Пирогов"

От Галина Александрова

За 2014 г. 29 болници са на загуба, а 27 отчитат положителен финансов резултат. Със загуба над 1 млн. лв. са 8 болници. Това показва преглед на Института за пазарна икономика /ИПИ/на финансовия резултат и задълженията на болниците за 2013 и 2014 година.  Включени са 69 болници, които са с над 50% държавно участие.

Лидери в десетката на най-губещите болници в страната са МБАЛ "Св. Марина", Варна със загуба от 5.757 млн. лева и  "Пирогов", София, която е на минус с 5.620 млн. лева. Веднага след тях са  УМБАЛ "Св.Екатерина", София със загуба от 2.673 млн. лева, Александровска болница в София с 2.569 и врачанската МБАЛ "Христо Ботев" с 2.182 млн. лева.  Следват още три столични болници - по хематология, ИСУЛ и онкологичната със загуби от около 1.2 млн. лева до близо 1.9 млн. лева.

Интересен факт е, че болниците с най-голям размер на задълженията през 2014 г. са и тези с най-голяма загуба за същата година. Изключение прави само УМБАЛ "Св. Георги” – Пловдив, който завършва на печалба от 4,4 млн.лв.

При три от болниците има значителна промяна във финансовия резултат само за една година. Загубата на МБАЛ "Св. Марина”- гр. Варна нараства 40 пъти, а при УМБАЛ "Св. Екатерина” и СБАЛ по хематологични заболявания - София се отчита преминаване от печалба в загуба.

За 2014 г. с най-висока печалба от над 1 млн. лв. са четири болници – Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс, София е на плюс с 1,4 млн.лв., УМБАЛ Св. Иван Рилски, София има положителен финансов резултат от 2,1 млн.лв., УМБАЛ Св. Георги, Пловдив е на печалба с 4,4 млн.лв. и Бул Био – НЦЗПБ, София  отчита впечатлаваща печалба от 7,8 млн.лв.

За 2014 г. дългосрочните задължения на болниците като абсолютна стойност намаляват от 119,8 млн.лв. през 2013 г. на 113,6 млн.лв.

Петте болници с най-голям размер на задълженията за 2014 г. - над 20 млн.лв.,  са: УМБАЛ "Св. Георги”, Пловдив  - 46,5 млн.лв.,   Пирогов, София - 34,6 млн.лв., МБАЛ "Св. Марина”, Варна - 26,7 млн.лв., СБАЛ по хематологични заболявания, София - 25 млн.лв. и ИСУЛ, София  - 24,4 млн. лв. Тяхната стойност спрямо 2013 г. намалява единствено за УМБАЛ "Св. Георги”, а за останалите четири се увеличава.

Прегледът на отчетите на болниците показва, че общата сума на задълженията им през 2014 г. леко се увеличава до 373,8 млн. лв. спрямо близо 370 млн. лв. през 2013 г. Това се дължи на увеличението на краткосрочните задължения.

На база на изведените данни можем да обобщим, че въпреки лекото подобрение във финансовия резултат на разгледаните държавни болници (за които има публикувани данни), те продължават да отчитат високи нива на загуба. При повече от половината от тях се наблюдава отрицателен финансов резултат,  отбелязват от ИПИ.

На фона на това виждаме една група болнични заведения, чиито лоши показатели са трайна тенденция. Те са явни както по отношение на финансовия резултат, така и по отношение на задлъжнялостта и тревожните нива на дългосрочни пасиви. Обяснението, прозиращо зад тази картина е ясно - неефективната държавна политика по здравеопазването, реформи, които са лишени от икономическа логика, или такива, които се реализират твърде тромаво или пък изобщо не се осъществяват, се посочва в анализа на Института за пазарна икономика.

Водещи

Най-четени