В ЦИК се притесняват от забавянянето на Изборния кодекс 31.10 | 15:30

Не мога да си представя как ще се справим, призна Красимира Медарова

От Филипа Тодева

Изключително съм притеснена от гледна точка на това, че времето напредва. Предстоящите избори за Европейски парламент са в периода 22-25 май 2014 година и за която и да е ЦИК, би било голямо предизвикателство да работи в едни съкратени срокове при нов закон.

Това заяви специално за iNews председателят на ЦИК Красимира Медарова. Тя участва във Вторатата Национална конференция по изборни системи, която се провежда с медийното партньорство на iNews.

"Ако този проект стане законопроект и после закон, се предвижда в едномесечен срок от влизането му сила да се конституира новата ЦИК и наистина не мога да си представя как би се справила в тези кратки срокове с една нова законова регламентация", подчертя Медарова.

В момента проектът на новия изборен кодекс е даден на обсъждане в парламентарните групи и още не е внесен за обсъждане в комисиите на НС.

В проекта се предвиждат промени за ЦИК. Тя трябва да бъде държавен, постоянно действащ, професионален орган. Служителите й няма да могат да работят на други места.

"Това е действие в правилна посока. Считам, че ангажиментите на ЦИК са прекалено сериозни и е добре тя е постоянно действащ орган", каза Медарова.

Тя добави, че е възможно представители на социологическите агенции да присъстват по време на броенето на бюлетините, заедно с наблюдателите, представителите на партиите. Това е едно от исканията на социолозите, представено днес от Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч".

"Предполагам, че това е законодателен пропуск. Аз нямам нищо против, но това не е въпрос, който Централната избирателна комисия може да реши", каза тя.

Според нея би било добре за изборния процес, ако броенето става при по-голяма публичност и прозрачност. "Не виждам никаква пречка в момента, в който се преброяват бюлетините да има възможност, тоя процес да бъде наблюдаван", посочи тя в подобен случай трябва да се вземат предвид големината на помещението и охраната.

В ЦИК са запознати с идеята да се създаде регистър на гласувалите, който да се взема предвид при съставянето на избирателния списък за следващите избори. "Съвсем скоро получихме проекта на новия Изборен кодекс и сме насрочили заседание, на което да го дискутираме и да изразим свое становище", каза тя.

Водещи

Най-четени