В Шабла започна разделно събиране на стари електроуреди и батерии 23.11 | 17:42

Услугата ще бъде предоставена безплатно за населението

От Силвия Стоядинова

Проект за разделното събиране на стари електроуреди и батерии стартира в община Шабла.

Услугата ще бъде предоставяна безплатно за населението на базата на постъпилите заявки от домакинствата на територията града.

Проектът се осъществява от общината, съвместно с фирмите "Елтехресурс” АД и "Екобатери” АД, които ще оползотворяват излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.

Първата акция по събиране и транспортиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване ще бъде проведена от "Елтехресурс” АД на 15 декември 2010 г., посредством мобилни екипи на фирма-подизпълнител - "Макметал холдинг” АД – София, които ще обикалят домове и офиси по заявка.

Дружеството, както и фирмата-подизпълнител, притежават всички необходими документи и разрешителни за изпълнението на този вид дейност, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Изградената система за разделно събиране на негодни батерии представлява мрежа от 27 контейнера, разположени на обществено достъпни места на територията на община Шабла – административни сгради, кметства, училища и търговски обекти.

Събирането, транспортирането и рециклирането на старите батерии ще се извършва от лицензираната фирма "Екобатери” АД, която има издадено от МОСВ разрешение за посочените дейности. Фирмата ще се грижи за оползотворяването на старите батерии по екосъобразен начин.

Дружествата ще организират информационна кампания за популяризиране на разделното събиране на тези опасни отпадъци чрез разпространението на информационни брошури в пощенските кутии на гражданите.

 

Водещи

Най-четени