Габрово, Гълъбово и Свиленград ще укрепват язовири с европари 13.02 | 16:25

Нено Димов подписа договорите с тримата кметове

От iNews.bg

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори с общините Габрово, Гълъбово и Свиленград за превенция и управление на риска от наводнения на язовирите "Синкевица", "Хайдушко кладенче" и "Келанджика". Проектите ще се изпълняват по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".

Проектът на община Габрово предвижда рехабилитация на яз. "Синкевица" и съоръженията към него, така че язовирът да изпълнява функциите си на регулиращо съоръжение. С изпълнението на договора ще се подобри техническото състояние на критичната инфраструктура и ще се повиши готовността за реакция при наводнения.

С подписването на договора с община Гълъбово се дава началото на дейностите по възстановяване и укрепване на язовирната стена на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията по нея. Язовирът е разположен в землището на община Гълъбово и подобряването на техническото и експлоатационно състояние на стената е от изключителна важност.

Проектът на община Свиленград е за превенция и управление на риска от наводнения на населените места по поречието на реките Левченска и Марица, опазване живота на хората и защита на стратегически инфраструктурни обекти като Автомагистрала "Марица" и ГКПП "Капитан Андреево". Тази цел ще бъде постигната при изпълнението на мерки за изграждането на оповестителна система на територията на община Свиленград като част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

С изпълнението на трите проекта близо 61 000 жители ще се ползват от мерките за защита от наводнения. Общият размер на инвестицията по трите договора е 2,35 млн. лв., осигурени изцяло от ОП "Околна среда 2014-2020 г.". Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Водещи

Най-четени