Готвят регистър на собствениците на офшорки 20.11 | 11:56

Законопроектът е внесен от депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски

От Ивелина Георгиева

От ДПС поискаха да се изготви регистър на собственици на компании, регистрирани в офшорните зони.

Въвеждането на такъв регистър трябва да се предвиди между първо и второ четене на Законопроекта за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици.

Депутатите приеха на днешното парламентарно заседание законопроекта на първо четене.

"Има сериозни парични потоци и е добре властите и широката общественост да са наясно със собствеността в тези компании", заяви председателят на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев по време на дебатите.

Той обясни, че в началото на ноември се е състояла среща на държавите на т.нар. 60 страни, които участват в инициативата за отворено управление, на която се е поставил проблемът с неясната собственост на компаниите.

На срещата Дейвид Камерън е поискал въвеждането на регистър на истинските собственици на офшорните компании, за да се проследят финансовите потоци.

"Законопроектът е навременен и е добра първа стъпка за регулиране на отношенията със стопанските субекти в тези зони", каза Йордан Цонев.

Вносители на законопроекта в българския парламент са Йордан Цонев и колегата му от ДПС Делян Пеевски.

Новият закон бе приет на първо четене с 97 гласа "за" , 1 "против" и 15 "въздържал се".

Законопроектът предвижда офшорни дружества да не могат да участват в конкурси за обществени
поръчки, в приватизационни сделки, в конкурси за получаване на концесии, придобиване на държавно или общинско имущество, в процедури за получаване на лицензии за кредитна институция,
застрахователна дейност, хазартна дейност, пенсионен или здравноосигурителен фонд, мобилен оператор, радио- и телевизионен оператор и др.

След като приеха седмичната си програма, депутатите започнаха работа с промени в съставите и ръководствата на постоянните парламентарни комисии.

Предстои да бъдат обсъдени на второ четене промени в Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

В програмата за седмицата е предвидено проекторешение за създаване на временна анкетна комисия във връзка с публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов за Михаил Михов, известен като Мишо Бирата.

Депутатите ще разгледат ветото на президента върху текстове от Закона за чужденците в Република България.

Парламентът прие предложение на депутата от ГЕРБ Десислава Атанасова да се разгледат промени в Закона за здравето, въвеждащи европейска директива, според която се урежда лечението на гражданите на страни членки на ЕС в други държави от Европейския съюз.

Водещи

Най-четени