Декларацията на Близнашки излезе наяве 14.08 | 19:07

Публикувана е на сайта на президентската институция

От Теодора Кокаланова

Президентската институция публикува декларациите с пълното им съдържание на служебния министър-председател Георги Близнашки и на членовете на служебното правителство Румяна Коларова, Мирослав Ненков, Николина Ангелкова, Даниел Митов и Евгения Раданова, подадени в изискване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, съобщиха от президентството.

До по-рано днес декларациите на премиера Георги Близнашки и на четиримата министри бяха пуснати, но информацията в тях бе заличена, тъй като те са се възползвали от правото си по Закона за защита на личните данни да скрият декларациите си за конфликт на интереси.

Документите бяха публикувани в законовия 7-дневен срок от встъпването в длъжност на сайта на президентската администрация.

По закон министрите не могат да заемат друга държавна длъжност, да развиват търговска дейност, да участват в управата на неправителствени организации. Забранено е и упражняването на свободна професия, освен научна и преподавателска дейност, както и упражняване на авторски права.

Ако има конфликт на интереси, те са длъжни в едномесечен срок да уредят отношенията си. От декларацията на Близнашки се вижда, че членува в неправителствени организации. 1362829

Водещи

Най-четени