Депутатите ще мъдрят закона за офшорките 17.07 | 07:16

Народните представители ще гласуват и промени в Закона за висшето образование

От iNews.bg

Депутатите ще разгледат на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, известен като Закона за офшорките.

Законопроектът е общ, изготвен на основата на приетите на първо гласуване два законопроекта с вносители Георги Кадиев и група народни представители, Йордан Цонев.

Народните представители ще гласуват Законопроект за изменение на Закона за висшето образование и на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.

Водещи

Най-четени