Десетки родители протестираха срещу Стратегията за детето 2019-2030 27.07 | 16:15

От iNews.bg

Шествието тръгна от Националния дворец на културата в София и премина покрай посолствата на Италия и Холандия, заради случаите на две българчета, настанени в приемни семейства в тези държави при живи биологични родители. Мотото на протеста беше "У дома е най-добре", а участниците призоваваха гражданите по улиците да се присъединят към тях.

Участниците в протеста "У дома е най-добре" скандираха "Върнете Атила" и "Върнете София" - в подкрепа семействата на момиче и на момче, настанени по различни причини в приемни семейства в Италия и ХоландияКарина Захариева, която бе част от протеста, обясни, че социалните системи на тези държави се взимат като модел и се пренасят у нас. Тя посочи някои конкретни промени, заложени в българското законодателство и влизащи в сила от догодина, които ще разделят деца от техните биологични родители.
 

 В рамките на 24 часа се изземва детето, обяснява тя и допълва, че "всеки съсед, който не ме харесва и да се обади на социалните и да каже, че това семейство има дете, което се тормози. Взимат детето, а чак след един месец имате право да се борите да го вземете обратно".


Цитираните от Карина Захариева текстове в закона за закрила на детето предвиждат, че при сигнал за дете в риск, до 24 часа трябва да бъде направена оценка на този сигнал, като при потвърждаване на информацията, че има риск, социалните свикват екип с участието на полицията, прокуратурата и общината, и се подготвя план за действие за защита на детето. Когато се установи насилие над дете в неговия дом, то може да бъде защитено чрез настаняване извън семейството, което става със съдебно решение.

Друг притеснителен според Карина Захариева текст е оценката на родителския капацитет, заложена в наредбата за предотвратяване изоставянето на деца. Методологията ще се прави от социални работници.

"Какво означава оценка на родителския капацитет? Ти можеш да си прекрасен родител, но да нямаш пари. Ще дадат детето в приемно семейство срещу 1000 лева на месец?", пита Захариева.

Според промените в цитираната наредба при сигнал за риск от изоставяне на дете, социалният работник ще извършва проучване и ще дава заключение за установените рискове и нужните мерки за превенция на изоставянето. Вече действащ е текстът, според който след отпадане на риска детето се наблюдава за период от 6 месеца, и ако има нов риск, се предприемат мерки за закрила по Закона за закрила на детето.     
 

Водещи

Най-четени