Десетки тонове негодни храни унищожени за месец 16.11 | 15:44

Над 13 000 проверки са направили от БАБХ по магазини, заведения и складове

От iNews.bg

Инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните през месец септември извършиха 13 000 проверки по планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Съставени са 142 акта и са издадени 713 Преписания.

В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене 473,27 кг хрaни от животински произход (месо, субпродукти, месни продукти, месни заготовки, млечни продукти), които са били с изтекъл срок на годност, промяна в органолептиката, без етикет на български език или липсващ етикет, както и за без документи за произход, 3750 кг. отработени мазнини, 64,12 кг храни от неживотински произход (ядки, течен шоколад, замразена царевица, слънчоглед ) за липса на етикет, 48 кг брашно с изтекъл срок на годност, 94 яйца с неизвестен произход, 24 л прясно мляко- с изтекъл срок на годност и 2,08 кг печени месни продукти съхранявани при нехладилни условия. В този тип обекти от реализация са спрени, 14,76 кг бисквити с палмова мазнина и без браншови стандарт, 1535 кг маслини без етикетировка; 53 кг краве сирене с наличие на немлечни мазнини и 40 безалкохолни напитки (330 мл.) без документи. От предприятия и складове за търговия на едро са унищожени 51 615,3 кг (51 тона) храни от животински и неживотински произход.

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 6, от които 2 на територията на гр. Ямбол, 2 на територията на гр. Плевен, 1 на територията на гр. Добрич и 1 на територията на София – град. Причините за издаване на Заповеди за спиране дейността на обектите са относно лошо хигиенно състояние и неизпълнение на връчени предписания. и несъответсвия свързани със сграднен фонд.

Само през изминалата седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 2355 проверки в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене на територията на цялата на страна. От тях 2296 по текущ официален контрол и 59 по сигнали и жалби на граждани.

Издадени са 132 Предписания и са съставени 25 Акта за установяване на административно нарушение, като 1 обект е с временно преустановена дейност. Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност 2 – (на територията на гр.Варна– 1 и на територията на гр. Кюстендил – 1 за обект без регистрация по чл.12 от ЗХ и несъответсвия свързани с технологичното оборудване). В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване храни са 110,7 кг храни от животински произход (млечни и месни продукти, пилешки бургери, кренвирши, месни консерви и свинско месо). Причините за унищожаването им е нерегламентирана търговия, неправилно съхранение, несъответствие в етикетирането, храни без придружаващи документи, 2,38 кг риба за неправилно съхранение.

Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите на Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние на обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност и пропуски в етикетирането. Установени са служители с лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност. Във връзка с извършваните извънредни проверки в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни през изминалата седмица са извършили 185 проверки, при които за установените несъответствия са издадени 9 предписание и е съставен 1 Акт.

Най-четени