Докладът на ЕК за България: Напредвате, но имате още доста работа 15.11 | 13:37

Политици и от София, и от Страсбург, го определиха като най-положителния такъв документ до момента

От iNews.bg

Европейската комисия публикува днес най-новия си доклад относно стъпките, предприети от България в изпълнение на ангажиментите си по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден при присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г. Документът разглежда конкретно постигнатият напредък по изпълнение на 17-те препоръки, отправени от Комисията в доклада по МСП от януари т.г.

"Налице е напредък в много области, но е необходима още работа. България е изпълнила или е постигнала напредък по няколко от нашите препоръки, но все още не по всички. Разчитам на правителството на Република България да изпълни всички планирани реформи и да избегне забавяния, за да се постигне напредък към целта да се сложи край на МСП в рамките на мандата на тази Комисия", коментира първият заместник-председател на Еврокомисията Франс Тимерманс.

В последния доклад на ЕК от януари 2017 г. беше направен преглед на цялостния напредък през последните десет години и бяха набелязани 17 конкретни препоръки, които да помогнат на България да постигне напредък по изпълнението на всички показатели по МСП. В днешния се отбелязва, че е постигнат значителен напредък по тези препоръки. Макар политическата несигурност да доведе до някои забавения в изпълнението на реформите в началото на годината, процесът на реформите се ускори от месец май насам. Предстои обаче да се видят окончателните резултати в области, изискващи законодателни реформи и действия от страна на правителството, като например борбата с корупцията. През тази година бяха осъществени важни промени и в съдебната система , по-специално избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет. Въздействието от тази стъпка следва да започне да се проявява през следващата година.

Въпреки че Комисията все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен, тя остава на мнение, че при непрекъснати политически насоки и решимост за постигане на напредък в реформата България следва да може да изпълни оставащите препоръки и следователно да отговори задоволително на показателите по МСП в близко бъдеще. Комисията ще оцени напредъка отново към края на 2018 г.

Българският евродепутат от ЕНП и ГЕРБ Емил Радев определи доклада като може би най-положителния от началото на Механизма за сътрудничество и проверка и изрази увереност, че механизмът ще бъде премахнат до края на следващата година и заменен с общоевропейско наблюдение за върховенството на закона. "Европейската комисия представи може би най-положителния доклад, който е получавала България в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. Докладът дава множество положителни оценки както за работата на правителството, така и по отношение на цялостната ситуация в страната, като това в особена степен се отнася до изградената институционална структура и практики, за резултатите от действията на специализираните органи за борба с организираната престъпност", отбеляза Радев.

И продължи: "По отношение на ролята на правителството докладът посочва, че то е успяло да навакса забавянето и да възобнови работата във всички ключови области, които са предмет на наблюдение в рамките на механизма. Няма нови препоръки в доклада, разглежда се само изпълнението на препоръките от месец януари 2017. Посочени са ясни критерии, които България трябва да изпълни и това дава светлина в тунела, че през 2018 ние ще имаме последния доклад и този механизъм, който позволява България и Румъния да бъдат сочени като черните овце на Европа, ще бъде прекратен".

По отношение на конкретните препоръки Европейската комисия отчита два важни момента в областта на съдебната независимост. На първо място – изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет и на второ място - номинирането и изборът на нов председател на Върховния административен съд. Като положителни стъпки в доклада са отбелязани промените в НПК, както и ангажимента на българското правителство да се публикуват редовни доклади относно процеса на изпълнение в рамките на националната стратегия за съдебна реформа. Тук, разбира се, остава да се изпълни препоръката за промени в Наказателния кодекс и приемането на нов антикорупционен закон. Не остана време, защото докладът беше изтеглен няколко месеца предварително заради българското председателство, но това са моменти, които вече са залегнали в законодателната програма на Народното събрание и те ще могат да бъдат изпълнени следващата година, отбеляза евродепутатът.

Той допълни и че като положителни са посочени и промените в Закона за публичната администрация, засягащи работата на вътрешните инспекторати в държавната администрация. Много положително е разгледана и работата на специализираните органи - специализираният съд, прокуратурата, която създаде специално звено. Отбелязано е и, че ГДБОП има много положителни акценти в работата си. В областта на борбата с организираната престъпност препоръката е да се консолидират положителните тенденции в тази област. В областта на борбата с корупцията като добър пример се посочват МВР и фокусираните антикорупционни мерки, които МВР предприема. Разбира се, тук ние трябва да изпълним и останалите препоръки.

"Що се касае, например, до Румъния, този доклад е значително по-неблагоприятен. Там се казва, че е загубена инерцията, предизвикателствата поставят под въпрос независимостта на съдебната система и са постоянен източник на притеснение. По отношение на Румъния ЕК заявява, че не може все още да заключи, че който и да е от показателите е задоволително изпълнен на този етап. Така че с оглед на този доклад мисля, че целта за сваляне на механизма е постижима през следващата година и се надявам наистина да видим край през 2018 г. И от тук нататък да говорим за общоевропейски механизъм за върховенството на закона, включващ абсолютно всички държави-членки", завършва коментара си Емил Радев.

Като най-положителен за момента определя сегашния доклад и властта в София. "Последният доклад на ЕК по механизма за сътрудничество и оценка е най-положителният, който сме имали и категорично не споделям квалификацията, дадена от г-жа Нинова /че докладът е тежък шамар за България- бел.ред./", заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева, цитирана от БГНЕС. "Днес ЕК и лично г-н Тимерманс обявиха доклада за България, свързан с напредъка по Механизма за сътрудничество и оценка - отчитат се обективно и ясно положителните тенденции и постигнатите резултати", каза още тя.

Според думите й прави впечатление цялостния положителен тон на доклада, в който са направени недвусмислени оценки, както и редица позитивни констатации. "Докладът дава множество положителни оценки както за работата на сегашното правителство, така и по отношение на цялостната ситуация в страната. Това се отнася и за дейността на специализираните органи в борбата им с организираната престъпност. Независимо от дадените положителни оценки и конкретно посочения напредък по 17-те препоръки от годишният доклад от месец януари 2017 г., ясно се заявява, че работата трябва да продължи. Което само може да ни мотивира и накара с по-бързи темпове да стигнем до окончателното им изпълнение", отбеляза още Цачева. И допълни, че правителството изцяло подкрепя изразената перспектива за преминаване към хоризонтален механизъм за върховенство на закона, общ за ЕС. Като отбелязва и че в днешния доклад липсват нови препоръки.

Цачева се спря и на отделните раздели, така както са записани в доклада, който започва с частта за съдебната реформа. "Отчита се позитивно реда и механизма, по който бяха избрани членовете на новия ВСС, а процедурите за това са били публични и открити", посочи Цачева. Тя подчерта и че част от препоръките от януари т.г. са в процес на изпълнение. "Мониторингът на ЕК ще продължи и през 2018 г., но в края на следващата година, когато ще бъде следващия доклад, може да се направи окончателно заключение за това как сме ги изпълнили", каза още Цачева.

Водещи

Най-четени