До 2 април избираме главен съдебен инспектор 29.01 | 18:32

Това решиха депутатите от Комисията по правни въпроси в парламента

От Ивелина Георгиева

До 2 април ще бъде срокът за номинации за главен съдебен инспектор в Инспектората към ВСС.

Около тази дата се обединиха депутатите от Комисията по правни въпроси към Народното събрание.

Те обсъдиха и проекти на решения за процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор, както и приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

По рано днес Народното събрание прекрати процедурата за избор на главен съдебен инспектор по предложение на депутатите Мая Манолова и Четин Казак. Мотивът им за предложението бе опорочаването на процедурата и наличието на една единствена кандидатура, тази на Веселина Танева, която бе предложена също от тях двамата в края на миналата година.

Казак припомни, че една от препоръките в доклада на Европейската комисия е конкурентния характер на този избор.

Водещи

Най-четени